ทุน Talent Grant มหาวิทยาลัย Groningen ในประเทศเนเธอร์แลนด์ ปี 2018

ทุนการศึกษา Talent Grant ของสถาบันแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย Groningen เพื่อศึกษาต่อในประเทศเนเธอร์แลนด์เปิดรับผู้สมัครจากทั่วโลกเพื่อให้สามารถสมัครเรียนหลักสูตรทุนการศึกษานี้ได้

มหาวิทยาลัย Groningen ให้บริการหลักสูตรการศึกษาที่มีคุณภาพสูงสุด มีหลักสูตรระดับปริญญาที่น่าสนใจและได้รับการยกย่องมากมายในระดับนานาชาติ

ในฐานะนักเรียนของที่นี่ คุณจะได้รับการดูแลด้วยการเรียนการสอนที่มีคุณภาพสูงและมีหลากหลายสาขาให้เลือก รวมถึงการกระตุ้นให้เกิดรงบันดาลใจและใช้พรสวรรค์เป็นพิเศษ

บัณฑิตวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ (GS-MS) ของมหาวิทยาลัย Groningen ได้รับการพัฒนาขึ้นเมื่อต้นปี 2010 เพื่อให้นักศึกษาต่างชาติที่มีศักยภาพในด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือเภสัชศาสตร์มีโอกาสในความเป็นเลิศด้านการวิจัยที่ตนเลือก

 

 

ทุนการศึกษา:

รูปแบบทุนการศึกษา : ให้เงินสนับสนุนตั้งแต่การฝึกงานด้านการวิจัยขนาดเล็กไปจนถึงหลักสูตรปริญญาโทเต็มรูปแบบ

– สามารถแบ่งประเภทการสนับสนุนได้ถึงสองประเภท :
การสนับสนุนทางการเงินสำหรับนักศึกษาและบุคลากรในกรอบความร่วมมือเครือข่ายขนาดใหญ่ที่เรียกว่า “พันธมิตรที่ต้องการ” ในต่างประเทศและการสนับสนุนสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษจากสถาบันอื่น ๆ

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาดังนี้

– Medical and Pharmaceutical Drug Innovation MSc

– Clinical and Psychosocial Epidemiology MSc.

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ผู้สมัครจากทั่วโลกสามารถสมัครเรียนหลักสูตรทุนการศึกษานี้ได้

– ผู้สมัครต้องอยู่ในระดับเรียนดีของระดับชั้นที่ศึกษา และมีความใฝ่ฝันที่จะก้าวไปสู่อาชีพในการวิจัยทางการแพทย์หรือเภสัชกรรม

– ผู้สมัครที่ไม่ได้มีภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรก จำเป็นต้องมีหลักฐานแสดงความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้

 

วิธีการสมัคร:

สมัครได้ทางออนไลน์

 

หมดเขตรับสมัคร:

เปิดรับสมัครสำหรับปีการศึกษา 2018

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

เว็บไซต์ของทุนการศึกษานี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...