SilkAir (Singapore) รับสมัครตำแหน่ง Customer Services ประจำสนามบินเชียงใหม่

สายการบิน SilkAir (Singapore) มีความประสงค์รับสมัครพนักงานตำแหน่ง Customer Services Assistant โดยปฏิบัติหน้าที่ที่สนามบินเชียงใหม่

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ:

– ดูแลการดำเนินการดำเนินงานเที่ยวบินโดยรวม

– ให้บริการผู้โดยสารที่สนามบิน

– ประสานงานกับหน่วยงานจัดการภาคพื้นดินเพื่อรักษามาตรฐานการให้บริการ

– ประสานงานกับตัวแทนการรักษาความปลอดภัย

 

คุณสมบัติ:

– ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา

– มีความสามารถทางด้านการพูดและเขียนภาษาอังกฤษเพื่อบริการผู้โดยสารระหว่างประเทศ

– มีผลคะแนน Toeic ผ่านเกณฑ์

– หากมีประสบการณ์ด้านสายการบินหรือการท่องเที่ยว จะพิจารณาเป็นพิเศษ

– สามารถทำงานเป็นทีมและเรียนรู้อยู่เสมอ

– มีทัศนคติที่ดีในการทำงานด้านบริการ และสามารถทำงานเป็นกะได้

– มีความรับผิดชอบในหน้าที่และสามารถทำงานได้อย่างอิสระ

 

วิธีการสมัคร:

ส่งประวัติการทำงาน พร้อมระบุประวัติการทำงานประสบการณ์การทำงาน วุฒิการศึกษา รูปถ่ายล่าสุด และเงินเดือนคาดว่าจะได้รับ ผ่านทาง email: [email protected]

หมดเขตรับสมัคร:

21 เมษายน 2018

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...