ทุนการศึกษาสถาบันโลกและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัย Leeds สหราชอาณาจักร ปี 2018

มหาวิทยาลัย Leeds มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะมอบโอกาสในการรับทุนการศึกษาเพื่อสนับสนุนและให้รางวัลแก่นักศึกษาจากทั่วโลก

ทุนการศึกษาเหล่านี้มีให้สำหรับนักเรียนที่ได้รับการตอบรับเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาโทที่สถาบันโลกและสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัย Leeds เป็นมหาวิทยาลัย Russell Group ในเมือง Leeds, West Yorkshire ประเทศอังกฤษ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1831 มีเป้าหมายที่จะบรรลุความเป็นเลิศด้านวิชาการภายในกรอบจริยธรรม ความเท่าเทียมและการรวมชุมชน และความเป็นมืออาชีพ

 

 

ทุนการศึกษา:

– ทุนจำนวน 6 ทุน

– ทุนการศึกษามูลค่า 5,000 ปอนด์ (ประมาณ 218,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนการศึกษาสำหรับหลักสูตรปริญญาโทภายในสถาบันโลกและสิ่งเเวดล้อม

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาจากสหราชอาณาจักร สหภาพยุโรปและนักเรียนต่างชาติมีสิทธิสมัครเรียนทุนการศึกษานี้

– ผู้สมัครต้องได้รับข้อเสนอพิเศษ (เงื่อนไขหรือไม่มีเงื่อนไข) ของสถาบันเพื่อเข้าศึกษาเต็มเวลาในหลักสูตรปริญญาโท และได้รับสิทธิ์สำหรับปีการศึกษาที่เริ่มเดือนกันยายน 2018

– ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้วยผลการเรียนที่ดี (หรือเทียบเท่า) นต่างประเทศจะได้รับการพิจรณาด้วยเช่นกัน

– ทุนการศึกษาจะไม่ได้รับตามปกติ สำหรับผู้สมัครที่ได้รับคะแนนน้อยกว่า 65% (หรือเทียบเท่า) ในระดับแรก หากไม่มีปัจจัยอื่นๆ

– สำหรับผู้สมัครที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก จะต้องแสดงให้เห็นว่าทักษะภาษาอังกฤษของคุณอยู่ในระดับที่สูงพอที่จะประสบความสำเร็จในการศึกษาที่เลือกเอาไว้

 

วิธีการสมัคร:

ในการยื่นขอทุนการศึกษาจะต้องส่งใบสมัครทุนการศึกษา SEE ฉบับสมบูรณ์ทางอีเมลล์ไปที่ทุนการศึกษาของสมาคมฯ

 

หมดเขตรับสมัคร:

– ทุนการศึกษา Excellence ระหว่างประเทศ : 30 เมษายน 2018

– ทุนการศึกษาสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาความยั่งยืนในสหราชอาณาจักร / สหภาพยุโรป : 31 พฤษภาคม 2018

– ทุนการศึกษาในสหราชอาณาจักร / สหภาพยุโรป / เมืองนานาชาติที่ยั่งยืน : 31 พฤษภาคม 2018

– UK / EU / International ทุนการศึกษาสภาพภูมิอากาศ : 31 พฤษภาคม 2018

– อีเมลล์ตอบกลับอัตโนมัติจะยืนยันการรับใบสมัครทุนการศึกษาโปรดทราบว่าจะไม่มีการติดต่อใด ๆ จนกว่าจะมีการมอบรางวัล

– ผู้สมัครที่ประสบความสำเร็จจะได้รับแจ้งทางอีเมลภายในกำหนดเวลาดังนี้ :

– ทุนการศึกษานานาชาติ : ปลายเดือนพฤษภาคม 2018

– สหราชอาณาจักร / สหภาพยุโรปทุนการศึกษาในเมืองที่ยั่งยืนและทุนการศึกษาสภาพภูมิอากาศ : ปลายเดือนมิถุนายน 2018

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

แบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์

เว็บไซต์ของทุนการศึกษานี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...