ไปรษณีย์ไทย เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน สมัครออนไลน์ถึง 18 เมษายน 2018!!

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 16 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 2 – 18 เมษายน 2561

 

คุณวุฒิการศึกษาที่รับสมัคร:

1. คุณวุฒิปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา จำนวน 2 อัตรา

2. คุณวุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาสถิติ จำนวน 1 อัตรา

3. คุณวุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา

4. คุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา

5. คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 1 อัตรา

6. คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาการเงิน จำนวน 1 อัตรา

7. คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติ:

– สัญชาติไทย

– อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์

– มีหลักฐานการพ้นจากกองรับราชการทางทหารแล้ว (สำหรับเพศชาย)

– สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์

– ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องทำการทดลองงาน 180 วัน

– ผู้ที่ได้รับการบรรจุ จะต้องปฏิบัติงาน ณ สถานที่ที่ได้รับบรรจุครั้งแรกไม่น้อยกว่า 3 ปี

 

วิธีการสมัคร:

สมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 2 – 18 เมษายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ job.thailandpost

 

เพิ่มเติม:

job.thailandpost

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...