เรียนรู้ 23 กริยาวลี (Phrasal Verb) ที่มีความหมายเกี่ยวกับการเดินทางในภาษาอังกฤษ

Phrasal verbs หรือ กริยาวลี คือกลุ่มคำกริยาที่ประกอบไปด้วย คำกริยา (verb)และคำบุพบท (preposition) เมื่อรวมกันแล้วความหมายมักจะเปลี่ยนไปจากเดิม

มาดูกันว่ากริยาวลี ที่เกี่ยวกับท่องเที่ยว จะมีอะไรบ้าง…

 

1. See off

ความหมาย:  ไปยังสนามบินเพื่อบอกลาใครสักคน
ตัวอย่างประโยค: They’ve gone to the airport to see their son off.

 

2. Set off

ความหมาย: เริ่มต้นการเดินทาง
ตัวอย่างประโยค: We set off for Paris just after ten.

 

3. Get in

ความหมาย: มาถึง (โดยรถไฟหรือเครื่องบิน)
ตัวอย่างประโยค: The train got in late.

 

4. Hold up

ความหมาย: ชะลอการเดินทาง
ตัวอย่างประโยค: Sorry I’m late – I was held up at work.

5. Take off

ความหมาย: เครื่องบินขึ้น
ตัวอย่างประโยค: The plane took off an hour late.

 

 

6. Check in

ความหมาย: มาถึงเพื่อลงทะเบียน (โรงแรมหรือสนามบิน)
ตัวอย่างประโยค: Please check in at least an hour before departure.

 

7. Get off

ความหมาย: ออกจากรถบัส รถไฟ หรือเครื่องบิน
ตัวอย่างประโยค: We get off at the next station.

 

8. Check out

ความหมาย: ออกจากโรงแรมเมื่อจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
ตัวอย่างประโยค: We checked out at noon.

 

9. Get away

ความหมาย: วันหยุด
ตัวอย่างประโยค: We’re hoping to get away for a few days at Easter.

 

10. Get on

ความหมาย: ขึ้นรถบัส รถไฟ หรือเครื่องบิน
ตัวอย่างประโยค: I think we got on the wrong bus.

 

11. Drop off

ความหมาย: ไปส่งใครซักคน ณ สถานที่ใดที่หนึ่ง
ตัวอย่างประโยค: I’ll drop you off on my way home.

 

12. Pick up

ความหมาย: ไปรับเพื่อไปส่ง ณ สถานที่ใดที่หนึ่ง
ตัวอย่างประโยค: I’ll pick you up at the station.

 

13. Set out

ความหมาย: เริ่มต้นการเดินทาง โดยเฉพาะการเดินทางที่ยาวนาน
ตัวอย่างประโยค: They set out on the last stage of their journey.

 

14. Speed up

ความหมาย: เพิ่มความเร็ว
ตัวอย่างประโยค: Can you try and speed things up a bit?

 

15. Look around

ความหมาย: สำรวจรอบๆ
ตัวอย่างประโยค: People came out of their houses and looked around.

 

16. Hurry up

ความหมาย: รีบเร่งเพื่อไม่ให้เสียเวลา
ตัวอย่างประโยค: Hurry up! We’re going to be late.

 

17. Go back

ความหมาย:  ย้อนเวลา
ตัวอย่างประโยค: Dave and I go back twenty years.

 

18. Look forward

ความหมาย: ตั้งตารอคอยสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ตัวอย่างประโยค: I’m looking forward to the weekend.

 

19. Stop over

ความหมาย: หยุดพักระหว่างทาง
ตัวอย่างประโยค: I wanted to stop over in India on the way to Australia.

 

20. Touch down

ความหมาย: เครื่องบินลงจอด
ตัวอย่างประโยค: Our flight touches down before midday.

 

การจำ Phrasal Verb ต้องอาศัยการท่องเป็นประจำเพื่อให้ได้ผล และเชื่อว่าคำเหล่านี้จะสามารถพบได้บ่อยๆในหนังสือหรือข้อสอบอย่างแน่นอน

 

ที่มา: eslbuzz

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...