ทุนการศึกษา OFID สำหรับนักศึกษาต่างชาติ จากหลากหลายสถาบันทั่วโลก ปี 2018

ทุนการศึกษาของ OFID ให้การสนับสนุนนักศึกษารุ่นใหม่ที่มีความโดดเด่นจากประเทศกำลังพัฒนา และต้องการศึกษาปริญญาโท ในด้านการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับสถาบันทางการศึกษาชั้นนำระดับโลก

 

 

ทุนการศึกษา:

– ทุนไม่ระบุจำนวน

ผู้ได้รับคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนดังนี้ :

– ค่าเล่าเรียนทั้งหมด

– ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่สถาบันการศึกษากำหนด

– ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับระหว่างประเทศ

– ประกันสุขภาพการย้ายถิ่นฐาน

– ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการเดินทาง

– ค่าใช้จ่ายรายเดือนสำหรับหนึ่งปี

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา :

– เศรษฐศาสตร์การพัฒนา (การลดความยากจน พลังงาน และการพัฒนาที่ยั่งยืน)

– สภาพแวดล้อม (desertification)

– สาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

เพื่อให้ได้รับทุนการศึกษา ผู้สมัครจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังนี้ :

– ต้องมีอายุระหว่าง 23 – 32 ปีในขณะที่ยื่นใบสมัคร

– ต้องกำลังจะสำเร็จหรือสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี จากสถาบันที่ได้รับการยอมรับ (หรือเทียบเท่า)

– ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมต่ำสุด 3.0 หรือสูงกว่า ในระบบการให้คะแนน 4.0 หรือเทียบเท่า

– ต้องผ่านการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรอง สำหรับปีการศึกษาที่กำลังจะเริ่มเรียนตั้งแต่เดือนสิงหาคมจนถึงเดือนกันยายน 2018 และต้องรักษาสถานะเต็มเวลาในหลักสูตรปริญญาโท

– ต้องเป็นพลเมืองของประเทศกำลังพัฒนา

*โปรดดูรายชื่อประเทศที่มีสิทธิ์ได้ที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

**โปรดทราบว่าบุคคลที่เป็นสมาชิกของ OFID (แอลจีเรีย เอกวาดอร์ กาบอง อินโดนีเซีย อิหร่าน อิรัก คูเวต ลิเบีย ไนจีเรีย กาตาร์ ซาอุดีอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และเวเนซุเอลา) ไม่มีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอวีซ่า

– ต้องเลือกหัวข้อการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับภารกิจสำคัญของ OFID เช่นที่ระบุไว้ในข้างต้น

 

วิธีการสมัคร:

– ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้รับเกณฑ์การมีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ OFID Scholarship ก่อนการสมัคร

– ในการสมัครคุณต้องลงทะเบียน และกรอกใบสมัครพร้อมทั้งอัปโหลดเอกสารสนับสนุนออนไลน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด

 

หมดเขตรับสมัคร:

4 พฤษภาคม 2018

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

เว็บไซต์ของทุนการศึกษานี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...