ทุน New Zealand ASEAN Scholarships สำหรับเรียนต่อที่ประเทศนิวซีแลนด์ ปี 2019

รัฐบาลนิวซีแลนด์มอบทุนการศึกษา New Zealand ASEAN Scholarships แบบเต็มจำนวน ให้แก่นักศึกษาไทยเพื่อศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาที่รัฐบาลนิวซีแลนด์ให้ความสาคัญ ณ หนึ่งในเก้ามหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ประจำปีการศึกษา 2019

ทุน New Zealand ASEAN Scholarships จะให้ผู้สมัครที่ได้รับคัดเลือก ได้รับทั้งความรู้ และการศึกษาที่สามารถนำกลับมาพัฒนาประเทศให้มีความก้าวหน้า มั่นคง และ เติบโตอย่างยั่งยืนได้ภายหลังจากที่สำเร็จการศึกษา

ทุนนี้เปิดให้ผู้ที่มีความประสงค์จะศึกษาในระดับ:

– อนุปริญญาโท (Postgraduate Diploma) หลักสูตร1 ปี

– ปริญญาโท (Master’s Degree) หลักสูตร 1-2 ปี

– ปริญญาเอก (PhD) หลักสูตร 3-4 ปี

หมดเขตรับสมัครวันที่ 28 มีนาคม 2018 (เที่ยงคืนตามเวลาของประเทศนิวซีแลนด์)

ผู้สนใจสามารถเข้าไปดูคุณสมบัติของผู้สมัคร และขั้นตอนการสมัครทางออนไลน์ได้ที่ รายละเอียดเพิ่มเติม 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :

Miss Sirikarn Thammawijit, Development Programme Administrator, New Zealand Embassy, Bangkok

Tel : +66 2 254 2530 ext 29

E-mail: [email protected]

 

ที่มา : ird.kku.ac.th

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...