ทุนปริญญาโท หลักสูตร MBA ที่ Dublin Institute of Technology ที่ไอร์แลนด์

Dublin Institute of Technology สถาบันการศึกษาในประเทศไอร์แลนด์ จัดมอบทุนการศึกษา DIT College of Business MBA Scholarships

สำหรับปีการศึกษา 2018/2019 โดยครอบคลุมค่าธรรมเนียม 25% ของหลักสูตร MBA สำหรับนักศึกษาต่างชาติ

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

-ทุนการศึกษามีมูลค่า 25% ของค่าธรรมเนียมทั้งหมด

-จำนวน 2 ทุนการศึกษา

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโท หลักสูตร Business Administration

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครได้

-ได้รับวุฒืการศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับ และมีประสบการณ์ทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 5 ปีหลังจากสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รวมถึงประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีในฐานะที่เป็นผู้บริหารหรือเป็นมืออาชีพ

-ผู้สมัครที่ภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาราชการต้องแสดงผลการทดสอบด้านภาษาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

วิธีการสมัคร:

-กรอกแบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์และอัปโหลด CV

-ส่งอีเมลเรียงความจำนวน 200-300 คำอธิบายว่าเหตุใดคุณจึงควรได้รับทุนการศึกษา

-ผู้สมัครอันดับ 4 คนสุดท้ายจะได้รับเลือกให้สัมภาษณ์

-ส่งอีเมลเรียงความถึง Helen Vahey, MBA Development Manager ([email protected].)

 

ปิดรับสมัคร:

9 เมษายน 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

dit.ie

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...