ทุนการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2018

หลักสูตรศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเอเชียแปซิฟิกศึกษา ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาอาเซียนและเอเชียแปซิฟิก

ทุนการศึกษานี้สามารถศึกษาและวิจัยในประเทศไทยได้ ผู้สมัครที่สนใจสามารถลงทะเบียนเรียนผ่านโครงการทุนการศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และทุนการศึกษาที่ได้รับการสนับสนุน ซึ่งเปิดโอกาสให้บุคคลที่มีความสามารถและกระตือรือร้นในการศึกษาได้ค้นคว้าวิจัยในประเทศไทย

 

 

ทุนการศึกษา:

– ทุนการศึกษานี้เป็นทุนเต็มจำนวนที่จะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ ทั้งในด้านค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายรายเดือน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

หลักสูตรศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเอเชียแปซิฟิกศึกษา ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– จบปริญญาตรีสาขาใดก็ได้ มีเกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.0 ขึ้นไปจากมหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรอง

– ข้อกำหนดขั้นต่ำของการใช้ภาษาอังกฤษคือ 6.5 IELTS (IELTS 6.0 สามารถดูได้จากหมายเหตุ), 550 สำหรับการทดสอบ TOEFL แบบ paper-based, 79 คะแนนสำหรับการทดสอบ TOEFL บนอินเทอร์เน็ตและ 213 คะแนนสำหรับการทดสอบ TOEFL แบบใช้คอมพิวเตอร์หรือ 550 คะแนนสำหรับ TU-GET

– รายงานคะแนนอย่างเป็นทางการของภาษาอังกฤษ จะมีผลเฉพาะในกรณีที่การทดสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปีก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลายื่นคำขอ อย่างไรก็ตามความต้องการภาษาอังกฤษไม่ได้ใช้กับผู้พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก

– นักศึกษาที่จบจากหลักสูตรระดับปริญญาตรีนานาชาติไม่จำเป็นต้องส่งหลักฐานการสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษอย่างเป็นทางการเมื่อส่งใบสมัคร

– นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 สามารถขอรับได้โดยการส่งหนังสือรับรองผลการเรียนที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

– เรียงความแสดงวัตถุประสงค์และแผนการศึกษาประมาณ 500 คำ

สัญชาติที่เปิดรับ

– บรูไน

– กัมพูชา

– อินโดนีเซีย

– ลาว

– มาเลเซีย

– พม่า

– สิงคโปร์

– ฟิลิปปินส์

– ไทย

– เวียดนาม

– ติมอร์ตะวันออก

– สาธารณรัฐประชาชนจีน

– ญี่ปุ่น

– เกาหลี

– ไต้หวัน

– ภูฏาน

– อาร์เจนตินา

– โคลอมเบีย

– ชิลี

– เม็กซิโก

– เปรู

 

วิธีการสมัคร:

สำหรับการสมัครออนไลน์โปรดตรวจสอบข้อกำหนดของใบสมัครออนไลน์ >> ข้อกำหนด

 

หมดเขตรับสมัคร:

30 เมษายน 2018

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

แบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์

เว็บไซต์ของทุนการศึกษานี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...