Marine Expedition Workshop ฟรี!! ค่าเครื่องบิน อาหาร และที่พัก ณ ประเทศอินโดนีเซีย

โอกาสดีๆ สำหรับน้องๆ นักศึกษา เยาวชน และผู้ที่สนใจปัญหาสิ่งแวดล้อมทางทะเล เข้าร่วมกิจกรรม YSEALI Regional Workshop ในหัวข้อโครงการ Marine Expedition Workshop ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย

บอกเลยว่างานนี้ฟรีทั้งค่าเครื่องบิน อาหาร และที่พักตลอดการเข้าร่วมกิจกรรม แถมยังได้ประสบการณ์ดีๆ อีกด้วย รายละเอียด Marine Expedition Workshop มีดังต่อไปนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ รวมทั้งค่าเครื่องบิน ค่าอาหาร และค่าที่พักระหว่างร่วมกิจกรรม

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เป็นสมาชิก YSEALI โดยสามารถลงทะเบียนเป็นสมาชิกฟรีได้ที่ https://asean.usmission.gov/yseali/;

-อายุ 18 – 25 ปี (เกิดระหว่าง 9 สิงหาคม 2535 – 1 มีนาคม 2543)

-มีหนังสือเดินทางที่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งหมดอายุวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 หรือหลังจากนั้น

-เป็นประชากรจากประเทศอาเซ๊ยนได้แก่ บรูไน พม่า กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม และไทย

-เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีแบบเต็มเวลา หรือจบการศึกษามาไม่เกิน 4 ปี

-มีทักษะการพูด อ่าน เขียนนภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว

-มีทักษะความเป็นผู้นำ และมีประสบการณ์ในด้านดังกล่าวในมหาวิทยาลัย ที่ทำงาน หรือในชุมชน

-มีความสนใจ ความรู้ และประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการ และการพัฒนาที่ยั่งยืน

-แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นหรือความสนใจในการให้บริการชุมชน การทำานอาสาสมัคร หรือการให้คำปรึกษา

-มีความสนใจอย่างจริงจังในการเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอาเซียน

-มีความตั้งใจในการเข้าร่วมโครงการ

-มีความมุ่งมั่นที่จะใช้ทักษะความเป็นผู้นำ และการฝึกอบรมที่ได้รับจากการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อต่อยอดให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชน ประเทศ หรือภูมิภาคอาเซียนของตนเองต่อไป

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-ดาวน์โหลดใบสมัครได้ ที่นี่

-จดหมายแนะนำจากอาจารย์/ที่ปรึกษา (สำหรับนักเรียนนักศึกษา), จดหมายแนะนำจากผู้บังคับบัญชา (สำหรับวัยทำงาน)

 

วิธีการสมัคร:

-สแกนใบสมัคร และจดหมายแนะนำตัวรวมกันเป็นไฟล์ PDF โดยตั้งชื่อว่า YSEALI Marine Debris
Expedition (ชื่อ-สกุลภาษาอังกฤษ, ชื่อประเทศภาษาอังกฤษ)

-ส่งหลักฐานทางอีเมลล์ [email protected] โดยตั้งชื่อหัวข้ออีเมลล์ว่า YSEALI
Marine Debris Expedition(ชื่อ-สกุลภาษาอังกฤษ, ชื่อประเทศภาษาอังกฤษ) ภายในวันที่ 19 เมษายน 2561

 

ปิดรับสมัคร:

19 เมษายน 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ [email protected] หรือคลิก YSEALI Regional Workshop

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...