โครงการทุนรัฐบาลญี่ปุ่น มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก เพื่อเรียนต่อที่ประเทศญี่ปุ่น

รัฐบาลญี่ปุ่นมอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาเอก ในสาขา Remote Sensing and Geographic Information Systems of the School of Engineering and Technology (SET) ที่ประเทศญี่ปุ่น

นักศึกษาสัญชาติ Cambodia, Laos, Myanmar, Indonesia, Vietnam, Thailand, Philippines, Malaysia, Bangladesh, Bhutan, Nepal, India, Pakistan and Sri Lanka  สามารถสมัครได้

 

 

ทุนการศึกษา:

ทุนเต็มจำนวน

– ค่าเรียนและค่าลงทะเบียน (สูงสุด 6 เทอม)

– ค่าที่พัก

– ค่าธรรมเนียมวีซ่า;

– ประกันสุขภาพ;

– ค่าสหภาพนักศึกษา;

– การสนับสนุนด้านงานวิจัย;

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาเอก ในสาขา Remote Sensing and Geographic Information Systems of the School of Engineering and Technology (SET)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาสัญชาติ Cambodia, Laos, Myanmar, Indonesia, Vietnam, Thailand, Philippines, Malaysia, Bangladesh, Bhutan, Nepal, India, Pakistan and Sri Lanka  สามารถสมัครได้

– GPA ไม่ต่ำว่า 3.50 ในระดับปริญญาโท

– เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ฉบับสั้นๆ

– ได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากอาจารย์คณะ AIT

 

 

วิธีการสมัคร:

กรอกใบสมัครออนไลน์ที่  admission.ait.ac.th

 

หมดเขตรับสมัคร:

31 มีนาคม 2018

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ait.ac.th

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...