ทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัย Jacobs เพื่อเข้าเรียนต่อที่ประเทศเยอรมนี ปี 2018

มหาวิทยาลัย Jacobs เสนอทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับผู้สมัครทุกคนที่สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิทยาศาสตร์การคำนวณ วิศวกรรมข้อมูล และสาขาวิศวกรรมและวิศวกรรมซัพพลายเชน

 

 

มหาวิทยาลัย Jacobs วิทยาเขต Bremen เป็นมหาวิทยาลัยระดับนานาชาติใน Vegesack , Bremen-Nord เมือง Bremenประเทศเยอรมนี

 

 

ทุนการศึกษา:

– ทุนไม่ระบุจำนวน

– ผู้สมัครทั้งหมดจะได้รับทุนการศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาไม่เกิน 12,000 ยูโรต่อปี (ประมาณ 467,300 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

มีทุนการศึกษาสำหรับการเรียนต่อในหลักสูตรปริญญาโท สาขาต่อไปนี้

– วิทยาศาสตร์การคำนวณ

– วิศวกรรมและการจัดการซัพพลายเชน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาจากทุกประเทศสามารถสมัครได้

– ถ้าภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาแรกของคุณ คุณจะต้องแสดงให้เห็นว่ามีทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในระดับที่สูงพอที่จะประสบความสำเร็จในการศึกษาที่เลือกไว้

 

วิธีการสมัคร:

โปรดส่งใบสมัครแนบมาพร้อมกับเอกสารต่อไปนี้

– จดหมายแสดงเป้าหมายและแรงจูงใจในการศึกษา

– ประวัติย่อ (CV)

– สำเนาใบรับรองการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในฉบับภาษาอังกฤษหรือเยอรมัน

– ใบรับรองวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (อาจส่งมอบภายหลัง)

– จดหมายแนะนำ 2 ฉบับ

– ผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษโดยมีคะแนนสอบไม่ต่ำกว่า 90 (TOEFL), 6.5 (IELTS) หรือ 60 (Duolingo)

– ผู้พูดภาษาอังกฤษและผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีเป็นภาษาอังกฤษอาจได้รับการยกเว้นจากข้อกำหนดนี้

– ผู้สมัครทั้งหมดสำหรับ MSc ในสาขาที่ระบุไว้ จะได้รับการพิจารณาโดยอัตโนมัติสำหรับทุนการศึกษาของ Jacobs University Graduate Scholarships

 

หมดเขตรับสมัคร:

1 มิถุนายน 2018

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

แบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์

เว็บไซต์ของทุนการศึกษานี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...