Harper Adams University มอบทุนระดับปริญญาโท เพื่อศึกษาต่อที่สหราชอาณาจักร

The Harper Adams University มอบทุน Marshal Papworth สำหรับนักศึกษาจากประเทศกำลังพัฒนาที่สนใจสมัครเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท

The Harper Adams University เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ตั้งอยู่ใน Shropshire ประเทศอังกฤษ มหาวิทยาลัยก่อตั้งขึ้นในปี 2444 เป็นผู้ให้บริการด้านการศึกษาขั้นสูงสำหรับภาคเกษตรกรรมและชนบท

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ £23,350 ( ประมาณ 900,000บาท )

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโท สาขาต่อไปนี้

 

– MSc Integrated Pest Management

– MSc Entomology

– MSc Agricultural Sciences and Production Systems

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ผู้สมัครจากประเทศที่กำลังพัฒนาสามารถสมัครได้

– ผู้สมัครจะต้องได้รับเกียรตินิยมอันดับสองในระดับปริญญาตรี

 

วิธีการสมัคร:

กรอกแบบฟอร์มการสมัครออนไลน์ harper-adams.ac.uk

 

ปิดรับสมัคร:

5 มีนาคม 2018

 

เพิ่มเติม:

harper-adams.ac.uk

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...