รัฐบาลไอร์แลนด์มอบทุนระดับปริญญาตรี-โท-เอก เพื่อศึกษาต่อที่ประเทศไอร์แลนด์

กระทรวงศึกษาธิการและความสามารถของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษามีความยินดีที่จะเสนอทุนการศึกษาเพื่อการศึกษานานาชาติของรัฐบาลไอร์แลนด์ (GOI)

โดยมีการมอบทุนจำนวน 60 ทุนเพื่อดำเนินการตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอก

The HEA มีหน้าที่รับผิดชอบตามกฎหมายในระดับรัฐบาลกลางในการบริหารและการกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพของสถาบันอุดมศึกษาและระบบการศึกษาที่สูงขึ้น

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

จำนวน 60 ทุน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาตรี-โท-เอก

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ผู้สมัครที่ไม่ได้มีสัญชาติ EU/EEA สามารถสมัครได้

 

วิธีการสมัคร:

ส่ง CV ไปยังอีเมล [email protected]

 

 เอกสารที่ใช้ในการสมัคร:

– CV ของผู้สมัคร

 

ปิดรับสมัคร:

5 มีนาคม 2018

 

เพิ่มเติม:

eurireland.ie

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...