ทุนการศึกษาปริญญาโทด้านสิทธิมนุษยชน-ประชาธิปไตย เรียนต่อในยุโรป ปี 2018

ขณะนี้ ได้มีการรับสมัครเข้าเรียนในภาคการศึกษา 2018/2019 ซึ่งเป็นหลักสูตรระดับปริญญาโทด้านสิทธิมนุษยชนและความเป็นประชาธิปไตยในยุโรปครั้งที่ 22

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรปริญญาโทขั้นสูงที่ใช้ระยะเวลาเรียนหนึ่งปี นำเสนอทฤษฎีและการปฏิบัติที่โดดเด่นรวมถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาเพื่อความเป็นมืออาชีพระดับนานาชาติ การดำเนินงานด้านภาครัฐ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา

สถาบันเพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งเดนมาร์กเป็นสถาบันของรัฐที่ไม่ขึ้นกับรัฐบาล ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากประเทศและระหว่างประเทศตามกฎหมาย

 

 

ทุนการศึกษา:

– ทุนไม่จำกัดจำนวน

– EIUC ไม่ใช่ทุนการศึกษาเต็มจำนวน ซึ่งจะให้การสนับสนุนในรูปของการมีส่วนร่วมในค่าครองชีพและ / หรือการยกเว้นค่าเล่าเรียนทั้งหมดหรือบางส่วน

– หากต้องการเข้าร่วมโครงการ EMA และคุณมีเงื่อนไขที่ต้องการได้รับการสนับสนุนทางการเงิน คุณจะต้องระบุอย่างชัดเจนในแบบฟอร์มขอความช่วยเหลือทางการเงิน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนการศึกษาหลักสูตรปริญญาโท ด้านสิทธิมนุษยชนและความเป็นประชาธิปไตย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ผู้สมัครต้องมีวุฒิการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยที่มีมาตรฐานสูงในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนรวมทั้งสาขาวิชากฎหมายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

– ต้องได้หน่วยกิตอย่างน้อย 180 หน่วยกิต (ปริญญาตรี / ใบประกาศนียบัตร)

– นอกเหนือจากเกณฑ์เหล่านี้แล้วใบสมัครที่ได้รับตามกำหนดเวลาแรกจะมีลำดับความสำคัญมากกว่าที่ได้รับตามกำหนดเวลาที่สอง

วุฒิการศึกษาสามารถพิจารณาตราบเท่าที่ผู้สมัครได้รับปริญญาที่สอดคล้องกับ :

– มีหน่วยกิต 180 หน่วยกิต (โดยทั่วไปคือหลักสูตร 3 ปี)

– หรือมีหน่วยกิต 240 หน่วยกิต (โดยทั่วไปคือหลักสูตร 4 ปี)

– มีหน่วยกิต 180 หน่วยกิตรวมกับ ประสบการณ์หรือการศึกษาที่ได้รับการพิสูจน์เพิ่มเติม (เช่นหลักสูตรปริญญาโทระยะเวลา 1 ปีหรือหลักสูตรภาคฤดูร้อน)

– ผู้สมัครที่ได้รับทุนทุกคนที่ถือสัญชาตินอกสหภาพยุโรปจะต้องได้รับวีซ่าเพื่อการศึกษาซึ่งต้องครอบคลุมระยะเวลาทั้งหมดของปีการศึกษา

– ต้องมีทักษะภาษาอังกฤษในระดับที่ทางสถาบันเจ้าของทุนการศึกษากำหนดไว้

 

วิธีการสมัคร:

– ใบสมัครทั้งหมด เรียงความแสดงเป้าหมายและแรงจูงใจ รวมถึงประวัติและผลงานโดยย่อ CV จะต้องนำเป็นฉบับภาษาอังกฤษ

– หากคุณต้องการสมัครเพื่อขอรับการสนับสนุนทางการเงินของ EIUC เพื่อเป็นเงื่อนไขเบื้องต้นสำหรับการเข้าร่วมโครงการ EMA โปรดทราบว่ามีทุนสนับสนุนหรือการยกเว้นค่าเล่าเรียนจำนวนไม่มากนัก หากคุณขอสิ่งนี้เป็นเงื่อนไขเบื้องต้นในการเข้าร่วมของคุณคุณอาจได้รับการพิจารณาให้เข้ารับการพิจารณาเท่านั้นหากมีทุนสนับสนุน

 

หมดเขตรับสมัคร:

19 มีนาคม 2018

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

แบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์

เว็บไซต์ของทุนการศึกษานี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...