Eni Corporate University มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท เพื่อเรีียนที่ประเทศอิตาลี

Eni Corporate University มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท สาขา  Energy and Environmental Management and Economics – MEDEA ให้แก่นักศึกษาที่ไม่ได้ถือสัญญาชาติอิตาเลียน เพื่อศึกษาที่ประเทศอิตาลี

 

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

 

€ 25,000 (ประมาณ 950,000 บาท) ครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก และค่าครองชีพ

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโท Energy and Environmental Management and Economics – MEDEA และ Managing Technical Assets and Global Energy.

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาที่ไม่ได้ถือสัญชาติอิตาเลียนสามารถสามารถได้

– จบปริญญาตรีเกียรตนิยมอับดับหนึ่งหรืออันดับสอง ในสาขา  economics, finance, business administration, management, engineering, mathematics, physics, chemicals, geology, statistics

– อายุต่ำกว่า 32 ปี

 

 

วิธีการสมัคร:

– จบปริญญาตรีเกียรตนิยมอับดับหนึ่งหรืออันดับสอง ในสาขา  economics, finance, business administration, management, engineering, mathematics, physics, chemicals, geology, statistics

– อายุต่ำกว่า 32 ปี

 

ปิดรับสมัคร:

31 มีนาคม 2018

 

เพิ่มเติม:

eni

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...