กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 80 อัตรา

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 80 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2561

 

 

ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน

 

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน

อัตราเงินเดือน: 11,500 – 12,650 บาท

จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก: 80 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาดังต่อไปนี้

– สาขาวิชาการบัญชี

– สาขาวิชาการตลาด

– สาขาวิชาการเลขานุการ

– สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

– สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

– สาขาวิชาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

– สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

– สาขาวิชาธุรกิจประกันภัย

– สาขาวิชาธุรกิจสถานพยาบาล

– สาขาวิชาโฆษณาและประชาสัมพันธ์

– สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

– สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ

– สาขาวิชาการจัดการผลิตภัณฑ์

– สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

– สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน

– สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

– สาขาวิชาการจัดการ

– สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ. ภายในวันปิดรับสมัครสอบ

 

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางระบบอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ dla.job.thai

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...