ทุนรัฐบาลปักกิ่ง Beijing Government Scholarship เรียนต่อตรี โท เอกที่ประเทศจีน

Beijing Municipal Government หรือ BGS เป็นทุนการศึกษาที่สนับสนุนโดยรัฐบาลการปกครองส่วนท้องถิ่นของกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน มีจุดประสงค์เพื่อให้นักศึกษาต่างชาติได้เรียนต่อในระดับการศึกษาที่กำหนด โดยผู้ที่ได้รับคัดเลือกสามารถเลือกเรียนสาขาใดก็ได้ในมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมกับทุน BGS

ใครที่สนใจอยากเรียนต่อประเทศจีน อย่ารอช้า ตามมาศึกษารายละเอียด และสมัครกันได้เลย

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนค่าเล่าเรียน 5 ประเภทดังนี้

– ระดับปริญญาตรี 20,000 RMB ต่อคน/ปี (ประมาณ 98,000 บาท)

– ระดับปริญญาโท 30,000 RMB ต่อคน/ปี (ประมาณ 147,000 บาท)

– ระดับปริญญาเอก 40,000 RMB ต่อคน/ปี (ประมาณ 197,000 บาท)

– นักวิชาการอาวุโส และทุนการศึกษาภาษาระยะยาว 10,000 RMB ต่อคน/ปี (ประมาณ 49,300 บาท)
– ทุนสำหรับนักเรียนแลกเปลี่ยน 5,000 RMB ต่อคน/ปี (ประมาณ 24,600 บาท)

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี โท เอก คอร์สเรียนภาษาระยะยาว และแลกเปลี่ยนระยะสั้น

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-ผู้สมัครต้องไม่ถือสัญชาติจีน และมีสุขภาพแข็งแรง

-ผู้สมัครทุนปริญญาเอก ต้องมีวุฒิปริญญาโท และมีอายุไม่เกิน 40 ปี

-ผู้สมัครทุนปริญญาโท ต้องมีวุฒิปริญญาตรี และมีอายุไม่เกิน 35 ปี

-ผู้สมัครทุนปริญญาตรี ต้องมีวุฒิม.6 และมีอายุไม่เกิน 30 ปี

-ผู้สมัครที่เป็นนักวิชาการทั่วไปจะต้องมีวุฒิขั้นต่ำอย่างน้อยระดับปริญญาตรี หรือเรียนปริญญาตรีมาอย่างน้อย 2 ปี และต้องมีอายุไม่เกิน 50 ปี

-ผู้สมัครเรียนภาษาระยะยาวจะต้องมีวุฒิขั้นต่ำระดับ ม. 6 และมีอายุไม่เกิน 60 ปี

-ผู้สมัครที่เป็นนักวิชาการอาวุโสจะต้องมีวุฒิขั้นต่ำระดับปริญญาโท หรือมีตำแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ และต้องมีอายุไม่เกิน 50 ปี

-ต้องมีระดับภาษาตามเกณฑ์ที่กำหนด (อังกฤษ,จีน)

-ผู้สมัครต้องไม่มีข้อผูกพันอยู่กับทุนอื่นๆ จากรัฐบาลจีน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-ใบแสดงวุฒิการศึกษา และทรานสคริปต์

-ใบแสดงผลการตรวจสุขภาพ

-แผนการศึกษา โดยเขียนเป็นภาษาจีน หรือภาษาอังกฤษ (ไม่เกิน 400 คำ) สำหรับผู้สมัครระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอกต้องเขียนแผนการวิจัยไม่เกิน 800 คำแนบมาด้วย

-ผู้สมัครสาขาศิลปะ และดนตรีต้องมีผลงานของตนเองแนบมาด้วย

-ผู้สมัครที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีต้องมีเอกสารแสดงว่ามีผู้ปกครองอยู่ในประเทศจีน

-เอกสารการสมัครทั้งหมดจะไม่มีการนำส่งคืนผู้สมัคร

 

วิธีการสมัคร:

กรอกใบสมัครของ Beijing Government Scholarship ในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่กำหนด (University List of Beijing Government Scholarships)

ผู้สมัครสามารถศึกษาวิธีการสมัครเพิ่มเติมได้ทาง www.ebeijing.gov.cn

 

ปิดรับสมัคร:

ปิดรับสมัครช่วงต้นเดือนเมษายน 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.ebeijing.gov.cn

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...