APEC Women in Research Fellowships ทุนสำหรับผู้หญิง ที่ RMIT ประเทศออสเตรเลีย

APEC Women Fellowships สนับสนุนทุนด้านวิจัยแก่นักวิจัยหญิงที่ประสบความสำเร็จสูงจากการพัฒนาประเทศในภูมิภาค APEC เพื่อหาโอกาสในการวิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษาและสถาบันการศึกษาของออสเตรเลีย

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ค่าเดินทาง AU$3,000 (ประมาณ 73,000 บาท)

ค่าใช้จ่าย AU$2,000 ต่อเดือน (ประมาณ 48,000 บาท)

ค่าเล่าเรียน  AU$3,000  ต่อเดือน  (ประมาณ 73,000 บาท)

เงินช่วยเหลือครอบครัว AU$1,200 ต่อเดือน (ประมาณ 29,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนวิจัยสำหรับผู้หญิงจากประเทศเศรษฐกิจ APEC ที่กำลังพัฒนา

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครได้

– จบปริญญาเอก

 

วิธีการสมัคร:

กรอกใบสมัครออนไลน์แล้วส่งพร้อมกับเอกสารที่เกี่ยวข้องไปที่

 

ปิดรับสมัคร

6 เมษายน 2018

 

เพิ่มเติม:

rmit.edu.au

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...