ทุนการศึกษา Abbey Road Green Ticket Scholarship ประจำภาคฤดูร้อน 2018

Green Ticket Community Service เป็นทุนการศึกษาที่ได้รับการออกแบบเพื่อให้รางวัลแก่นักเรียนที่แสดงถึงความมุ่งมั่นและมีความโดดเด่นในด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชนท้องถิ่นของตน

ในปีนี้ องค์กร Abbey Road จะมอบทุนการศึกษา Road Green Ticket Scholarship ทั้งแบบเต็มจำนวนและทุนบางส่วน พร้อมการสนับสนุนอื่นๆ เพื่อให้ผู้ที่ได้รับเลือกสามารถไปศึกษาต่อที่สถาบันปลายทาง ในโครงการภาคฤดูร้อนของ Abbey Road ได้

 

 

ทุนการศึกษา:

– ทุนไม่ระบุจำนวน

– ทุนแบบเต็มจำนวนและทุนบางส่วน

– การสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนโครงการภาคฤดูร้อน สำหรับนักเรียนที่มีอายุระหว่าง 14 – 18 ปี ในสาขาที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– เป็นนักเรียนที่มีอายุระหว่าง 14 ถึง 18 ปี ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนของตน

– เคยผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร ในประเด็นต่อไปนี้

– ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม : ภาวะโลกร้อน ความหลากหลายทางชีวภาพ การอนุรักษ์ระบบนิเวศ การลดขยะมีพิษ การตัดไม้ทำลายป่า การอนุรักษ์พลังงานและการรีไซเคิล

– การเกษตร การทำฟาร์มและอาหาร

-Wildlife: การอนุรักษ์สัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์รวมถึงสัตว์ทะเลและอุทยานแห่งชาติ

– โครงการบริการท้องถิ่น : สวนของชุมชนการศึกษาเยาวชนที่มีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษและโครงการหลังเลิกเรียน

 

วิธีการสมัคร:

สมัครได้ที่เว็บไซต์

 

หมดเขตรับสมัคร:

15 เมษายน 2018

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

เว็บไซต์ของทุนการศึกษานี้

ติดต่อ :

Fabien Tracco
Abbey Road Programs Inc.
8266 Foutain Avenue, Suite B
West Hollywood, CA 90046
[email protected]
888-462-2239

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...