9 วิธีการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ ช่วยปรับปรุงทักษะ ช่วยให้คนอื่นเข้าใจคุณมากยิ่งขึ้น!!

การสื่อสารเป็นทักษะหลักในการทำงานและการสร้างสัมพันธ์กับผู้อื่นน การล้มเหลวหรือประสบความสำเร็จมักขึ้นอยู่กับความสามารถในการถ่ายทอดวิสัยทัศน์หรือตีความทิศทางของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ไม่ใช่ทุกคนที่เป็นผู้สื่อสารที่ดี เพราะบางคนอาจมีท่าทางที่เป็นธรรมชาติแต่ยังต้องพัฒนาความสามารถ ดังนั้นคุณจะต้องตระหนักถึงความสำคัญของการมีทักษะการพูดและการฟังที่ดี

 

1. การเข้าใจภาษากาย

ภาษากายหรือการสื่อสารด้วยอวัจนภาษาเป็นศิลปะที่ละเอียดอ่อนที่มีศักยภาพ สามารถนำไปใช้ได้ในหลาย ๆ สถานการณ์ เช่น การยืนและท่าทางที่เหมาะสมท่ามกลางคนเยอะ

ภาษากายมีความสำคัญในสถานการณ์แบบตัวต่อตัวด้วย เมื่อคุณอยู่ที่การสัมภาษณ์งานหรือการประเมินผลให้รักษาระดับสายตาไว้เสมอเมื่อคุณพูดอยู่กับใคร

 

2. การมีส่วนร่วมในการโต้ตอบ

การสื่อสารที่ดีเปรียบเสมือนถนนสองทาง เพราะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพนั้นจะมีการโต้ตอบจากอีกฝ่าย เพราะฉะนั้น การสื่อสารท่ามกลางคนจำนวนมาก

หากคุณนำประเด็นที่น่าสนใจขึ้นมาซึ่งทำให้ผู้ฟังได้คิดตาม และมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น แสดงว่าการสื่อสารของคุณนั้นมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง

 

3. การพูดโดยฉับพลัน

การสื่อสารโดยทันทีจะมีประสิทธิภาพสูง เป็นสิ่งที่ทนายมักในศาล เพื่อให้การพูดมีความต่อเนื่องและไม่ออกนอกเรื่อง วิธีนี้เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิม ช่วยให้คุณมีความยืดหยุ่นและเสรีภาพในการตัดสินปฏิกิริยาของผู้ชมและมีส่วนร่วมในประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้น

 

4. การรู้จักผู้ฟังของคุณ

การที่คุณรู้ว่าคนที่คุณกำลังจะติดต่อด้วยเป็นใครคือกุญแจสำคัญสำหรับการทำตัวอย่างไรเพื่อให้เข้าใจถึงข้อมูลที่คุณต้องการ  แม้แต่ในบริษัท คุณอาจจะต้องใช้เวลาเพื่อทำความรู้จักสมาชิกในทีมรวมถึงวิธีการทำงานของเขาด้วย

 

5. การเป็นผู้ฟังที่ดี

การเป็นผู้สื่อสารที่มีประสิทธิภาพนั้น คุณควรฟังมากกว่าที่คุณพูด เพราะเมื่อคุณกำลังคุยกับใครซักคนแล้วคุณไปพูดขัดจังหวะเขาหรือพูดคุยตลอดเวลา นั่นแสดงว่าคุณบกพร่องต่อการสร้างสัมพันธ์ขั้นพื้นฐาน

 

6. การสื่อสารตรงตามจุดประสงค์

การที่คุณพูดในเรื่องที่ตรงประเด็น หมายความว่าการสื่อสารของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากเนื้อหามีความสั้น ชัดเจนและกระชับ จะทำให้คุณไม่ออกนอกเรื่องไปไกล สามารถพูดได้ตรงตามประสงค์มากขึ้น

 

 7. การหลีกเลี่ยงสิ่งรบกวน

หากคุณอยู่ในช่วงเวลาที่สำคัญของการสนทนา แล้วมีเสียงโทรศัพท์เข้ามารบกวนแล้วคุณกดอ่านข้อความ นั่นจะทำให้เสียมารยาทและคุณจะกลายเป็นที่ไม่ยอมรับของคนอื่น ดังนั้นหากคุณโฟกัสอยู่กับบางอย่าง คุณควรที่จะหลีกเลี่ยงการรับสายโดยการโทรกลับไปทีหลัง เพื่อทำในสิ่งที่อยู่ตรงหน้าให้เต็มที่

 

8. การเลียนแบบผู้อื่น

เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณต้องการปรับปรุงทักษะในด้านต่างๆ แนวทางที่เป็นโยชน์คือการศึกษาผู้ที่เชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ เพราะการเรียนรู้หรือได้รับแรงบันดาลใจจากพฤติกรรมและกิจวัตรประจำวันจากผู้อื่น คุณอาจจะได้ข้อมูลเงลึกเกี่ยวกับสิ่งที่ทำให้พวกเขาประสบความสำเร็จได้

 

9. บันทึกการสื่อสารของตัวเอง

เทคนิคการปฏิบัติที่สามารถปรับปรุงทักษะการสื่อสารของคุณ คือการบันทึกเสียงของตัวเอง เพราะคุณจะรู้ว่าเมื่อคุณพูดมีลักษณะอย่างไร และควรปรับปรุงตรงไหนบ้าง

 

ที่มา: careeraddict

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...