เปิดรับทุนนักวิจัย MARIE SKLODOWSKA-CURIE ระดับปริญญาเอก 15 ตำแหน่ง

WEGO-ITN สถาบันการศึกษาทางสังคมศาสตร์ระหว่างประเทศ (ISS) ของมหาวิทยาลัย Erasmus Rotterdam ยินดีที่จะประกาศรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมตำแหน่งนักวิจัยระดับปริญญาเอกของ Marie Sklodowska-Curie (MSCA) จำนวน 15 ตำแหน่ง (นักวิจัยขั้นต้น)

กลุ่ม WEGO-ITN ประกอบด้วยนักกิจกรรมที่ทำงานเกี่ยวกับนิเวศวิทยาทางการเมืองของสตรีนิยมจากสถาบัน 10 แห่งใน 5 ประเทศของสหภาพยุโรป ได้แก่ เยอรมนี อิตาลี สวีเดนเนเธอร์แลนด์ และสหราชอาณาจักร รวมถึงสถาบันการศึกษา 8 แห่งจาก 6 ประเทศที่ได้รับการฝึกอบรมและการสนับสนุน คือ ออสเตรเลีย, อินเดีย, อินโดนีเซีย, อิตาลี, อุรุกวัยและสหรัฐอเมริกา

 

 

ทุนการศึกษา:

– ทุน 15 ตำแหน่ง

– ผู้ได้รับเลือกจะได้รับสัญญาจ้างเต็มเวลากับเงินเดือนในการแข่งขัน 36 เดือน

– ค่าตอบแทนของระดับปริญญาเอกที่ได้รับคัดเลือกขึ้นอยู่กับการจ่ายรายเดือนที่มีการเบี้ยยังชีพค่าเผื่อครอบครัวและค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายที่เหมาะสมและตามข้อกำหนดของ MSCA Horizon 2020

– พื้นที่สำนักงานในสภาพแวดล้อมที่เป็นมืออาชีพ

– สภาพการทำงานที่เหมาะกับครอบครัว

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

นักวิจัยอาชีพที่มีผลงานวิจัยไม่ถึง 4 ปี นับแต่วันสำเร็จการศึกษา

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ในการสมัครระดับปริญญาเอกควรใช้สำหรับการศึกษาระดับปริญญาเอกของ 1 ใน 15 โครงการที่นำเสนอโดย 10 สถาบันที่เป็นเจ้าภาพ

– มีทักษะการพูดและการเขียนภาษาอังกฤษได้ดี รวมถึงการใช้ภาษาที่เกี่ยวข้องกับโครงการปริญญาเอกได้ดี (เช่นอิตาลี ญี่ปุ่น สเปน เยอรมัน อินโดนีเซีย)

– มีแรงบันดาลใจสูง มีส่วนร่วมในโครงการวิจัยโดยรวม มีความสามารถในการพิสูจน์ว่าสามารถทำงานในเครือข่ายและมีความสามารถในการตอบสนองความท้าทาย

– แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจที่ดีของนิเวศวิทยาทางการเมืองสตรีนิยม

– มีประสบการณ์ 2 – 3 ปีในการทำงาน / รณรงค์ / ศึกษาค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมทางสังคม

– เป็นนักวิจัยต้นอาชีพที่มีผลงานวิจัยไม่ถึง 4 ปีนับ แต่วันสำเร็จการศึกษา

 

วิธีการสมัคร:

– เขียนข้อเสนอระหว่าง 1500 – 2000 คำที่อธิบายถึงแรงจูงใจในการวิจัยและความสนใจของคุณว่าคุณวางแผนจะทำโครงการวิจัยที่คุณกำลังใช้อยู่ได้อย่างไร

– ผู้สมัครสามารถสมัครได้เฉพาะโครงการปริญญาเอกเท่านั้น
– โปรดระบุชื่อเต็มและหัวข้อปริญญาเอกที่คุณต้องการใช้ในข้อเสนอ

– โปรดแนบสำเนาปริญญาโทของคุณฉบับภาษาอังกฤษ ผู้สมัครควรได้รับปริญญาโทที่มีเกรดต่ำสุดเท่ากับ B + / 2.1

– โปรดแนบหลักฐานการพำนักในช่วงสามปีที่ผ่านมา (1 กันยายน 2015 ถึง 1 กันยายน 2018)

– ผู้สมัครไม่สามารถอยู่ในประเทศได้นานกว่า 12 เดือน (ทำงาน / เรียน / อาศัยอยู่) ของสถาบันใน 3 ปีก่อนวันรับสมัคร(วันที่ 1 กันยายน 2018) หากผู้ยื่นคำขอมีที่อยู่อาศัยมากขึ้นในช่วงนี้โปรด ระบุระยะเวลาและประเทศ

– โปรดแนบ CV ที่ระบุชัดเจนว่าผู้สมัครไม่ได้ดำเนินการวิจัยมาถึง 4 ปีหรือมากกว่า

– โปรดทราบว่าเครือข่าย WEGO มีความสนใจเป็นอย่างยิ่งเกี่ยวกับนักวิชาการที่ทำงานในยุคแรกที่กำลังทำงานอยู่ในกิจกรรมระบบนิเวศทางการเมือง CV ของคุณควรระบุถึงความสัมพันธ์ระหว่างคุณและชุมชน การเคลื่อนไหวขององค์กรเอกชนที่คุณเห็นว่าเกี่ยวข้องกับส่วนที่เกี่ยวข้องกับสังคมของ WEGO-ITN

– คุณต้องมีชื่อของผู้เสนอรายชื่อของคุณ 2 คน กรรมการจะได้รับการติดต่อจากผู้เสนอรายชื่อเท่านั้น

– ส่งอีเมลล์ไปที่ itnwego@gmail.com ภายในเวลา 12.00 น. ของวันที่ 1 มีนาคม 2018

– โปรดทราบว่านี่เป็นการรับสมัครทั่วไปสำหรับ ITN WEGO ทั้งหมด ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและข้อมูลเกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงินและค่าตอบแทนจะมีให้เลือกในช่วงสั้นๆ

 

หมดเขตรับสมัคร:

1 มีนาคม 2018

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

อ่านเอกสารสำหรับคำอธิบายตำแหน่งเต็มและรายละเอียด > รายละเอียด

เว็บไซต์ของทุนการศึกษานี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...