Nestlé เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงานประจำปี 2018 ใครรอโอกาสดีๆ แบบนี้อยู่สมัครได้แล้ว!!

Nestlé ขอเชิญนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญาโทที่สนใจ ร่วมยื่นใบสมัครเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกงานกับทางบริษัท โดยโครงการนี้จะเปิดรับนักศึกษาที่มีความประสงค์อยากจะเรียนรู้งานและเพิ่มประสบการณ์ในเชิงปฏิบัติงานจริง รวมถึงการพัฒนาทักษะอีกหลายประการผ่านการทำงานเพื่อใช้ในการสมัครงานในอนาคต

วัตถุประสงค์ของการเปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงานในครั้งนี้ มีขึ้นเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของนักศึกษาที่ร่วมโครงการโดยเปิดโอกาสให้มีการฝึกอบรมในขณะปฏิบัติงานในสายงานที่สำคัญๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานจริงในอนาคต

นอกจากนั้น ยังจะเป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง Nestlé กับสถาบันการศึกษา เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาทรัพยากรบุคลากรให้รองรับความต้องการทางธุรกิจในอนาคต

 

 

รายละเอียดสำหรับนักศึกษาฝึกงาน:

รับนักศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรี และปริญญาโท ในสาขา ดังนี้

– Sales

– Marketing

– Legal

– Finance & Accounting

– Supply Chain

– Human Resource

– Technical & Production

สามารถพัฒนาและนำองค์ความรู้ที่มีไปใช้ในโลกของธุรกิจ โดยเป็นส่วนหนึ่งของผลการศึกษาของนักศึกษาที่มาฝึกงาน

นอกจากนั้น นักศึกษาฝึกงานจะได้รับเบี้ยเลี้ยงรายวัน รวมทั้งจะได้รับหนังสือรับรองการฝึกงานจากเนสท์เล่ ประเทศไทยหลังจากผ่านการฝึกงาน

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3

– มีความประพฤติเรียบร้อยและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

– สามารถสื่อสารและใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

– สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้

– มีแรงจูงใจ กระตือรือร้น มีความกล้า มีความคิดริเริ่ม

– สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี

– นักศึกษาฝึกงานจะต้องมาปฏิบัติงานเต็มเวลาในช่วงฝึกงา

 

วิธีการสมัคร:

นักศึกษาที่มีความสนใจที่จะฝึกงานกับทางบริษัท กรุณากรอกใบสมัครออนไลน์ คลิกที่นี่ และจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้มาที่ อีเมลล์ [email protected] :

– ประวัติย่อ (Resume) พร้อมรูปถ่ายขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว

– สำเนาใบแสดงผลการเรียนของมหาวิทยาลัย

 

กำหนดการรับสมัคร:

– รับสมัคร : 1 มกราคม – 16 กุมภาพันธ์ 2018

– ขั้นตอนการคัดเลือก : 16 กุมภาพันธ์ – 30 มีนาคม 2018

– ประกาศผลผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทางอีเมล์ : 1 เมษายน 2018

ระยะเวลาฝึกงาน : 1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2018 (วันจันทร์-วันศุกร์ วันละ 8 ชั่วโมง ไม่รวมเวลาพัก 1 ชั่วโมง)

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

แบบฟอร์มสมัครออนไลน์

รายละเอียดเพิ่มเติม

ที่มา : Sharing Citizen

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...