ทุน English Pathway Studies สำหรับนักศึกษาต่างชาติ มหาวิทยาลัย Bond ปี 2018

มหาวิทยาลัย Bond เสนอทุนการศึกษา English Pathway Studies สำหรับนักศึกษาที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย

ทุนการศึกษานี้จะให้ความช่วยเหลือด้านหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา (EAP) ได้รับการยกถอนค่าเล่าเรียนเป็นจำนวน 2,500 เหรียญ และค่าใช้จ่ายสำหรับหลักสูตร English for Academic Purposes (EAP)

จุดมุ่งหมายของทุนการศึกษาคือการสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติที่เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย Bond

มหาวิทยาลัย Bond เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่ตั้งอยู่ในเมือง Robina, Gold Coast, รัฐ Queensland ประเทศออสเตรเลีย

มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งใน 20 อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกในการจัดอันดับของ Times Higher Education (THE)

 

 

ทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษาจะมอบเงินสนับสนุน 2,500 เหรียญสำหรับค่าใช้จ่ายของหลักสูตร (ประมาณ 78,600 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนการศึกษาสามารถเรียนต่อในระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษา ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา (EAP)

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครเรียนได้

– ผู้สมัครต้องได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัย Bond ในระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษา

– ถ้าคุณไม่ใช่ผู้สมัครที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก จะต้องแสดงให้เห็นว่าทักษะภาษาอังกฤษของคุณอยู่ในระดับที่สูงพอที่จะประสบความสำเร็จในการศึกษาที่คุณเลือก

 

วิธีการสมัคร:

– นักศึกษาจะต้องกรอกแบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์ของมหาวิทยาลัย Bond เพื่อยื่นขอสมัครเข้าศึกษาก่อนสมัครทุนการศึกษานี้

– เมื่อได้รับการตอบรับแล้ว ผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครทุนการศึกษา English Pathway Studies ให้สมบูรณ์และส่งภายในวันที่กำหนด

 

หมดเขตรับสมัคร:

– 25 พฤษภาคม 2018 สำหรับนักศึกษาที่เริ่มเรียนในภาคการศึกษาเดือนกันยายนปี 2018

– 21 กันยายน 2018 สำหรับนักเรียนที่เข้าเรียนในภาคการศึกษาเดือนมกราคม 2019

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

แบบฟอร์มใบสมัครเข้าศึกษาออนไลน์

แบบฟอร์มใบสมัครทุนการศึกษาออนไลน์

เว็บไซต์ของทุนการศึกษานี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...