ทุนการศึกษา EMBA สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ที่สถาบันธุรกิจ Cox ในสหรัฐอเมริกา ปี 2018

SMU Cox ยินดีที่จะมอบทุนการศึกษาจำนวนจำกัด ให้สำหรับผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ทุนการศึกษา EMBA เริ่มต้นด้วยกลุ่ม EMBA ที่จะเปิดในปี 2020

Edwin L. Cox School of Business เป็นสถาบันธุรกิจในอเมริกาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัย Southern Methodist ในเมือง Dallas รัฐเท็กซัส

 

 

ทุนการศึกษา:

– ทุนไม่ระบุจำนวน

– ทุนการศึกษาสูงสุดมีมูลค่า 7,500 เหรียญ (ประมาณ 237,200 บาท) ซึ่งจะแบ่งเป็นเงิน 3 งวด (งวดละ 2,500 เหรียญ(ประมาณ 79,000 บาท))

– ทุนการศึกษาต่ำสุดมีมูลค่า 5,000 เหรียญ (ประมาณ 158,000 บาท)และจะได้รับเงิน 2 งวด (งวดละ 2,500 เหรียญสหรัฐต่อเทอม (ประมาณ 79,000 บาท))

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนการศึกษาสำหรับการศึกษาต่อในหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาบริหารธุรกิจ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาจากทุกสัญญาติสามารถสมัครได้

– คุณสมบัติของทุนการจะรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) :

– คุณภาพและปริมาณของประสบการณ์การทำงาน

– ระดับความสำเร็จในการเรียนการสอนของริญญาตรี โดยเน้นประสิทธิภาพการทำงานในช่วงเวลาปีแรกและปีสุดท้าย

– คุณภาพของการเขียนและการปฏิบัติงานในการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว

– จำนวนเงินทุน

– สำหรับผู้สมัครที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก จะต้องแสดงให้เห็นว่าทักษะภาษาอังกฤษของคุณอยู่ในระดับที่สูงพอที่จะประสบความสำเร็จในการศึกษาที่คุณเลือก

 

วิธีการสมัคร:

ส่งแบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์ที่สมบูรณ์พร้อมแนบเอกสารดังต่อไปนี้

– บทความ 2 เรื่องและเอกสารเป้าหมายที่วางเอาไว้ 1 ฉบับหนึ่งพร้อมด้วยไทม์ไลน์

– จดหมายแนะนำ 2 ฉบับ โดยกำหนดให้มาจากผู้จัดการอาวุโสหรือผู้บังคับบัญชาของบริษัทปัจจุบันที่คุณทำงาน 1 ฉบับและจากเพื่อนร่วมงานหรือเพื่อนร่วมชั้นเรียนที่มีวุฒิ MBA อีก 1 ฉบับ

 

หมดเขตรับสมัคร:

31 มีนาคม 2018

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

แบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์

เว็บไซต์ของทุนการศึกษานี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...