Chosun University มอบทุนป.โท-ป.เอก สาขา Mobile Computing Lab ที่เกาหลีใต้

Chosun University ประเทศมหาวิทยาลัยในเกาหลีใต้ จัดมอบทุนการศึกษา 3 Masters and Ph.D. Scholarships ในหลักสูตร Mobile Computing Lab

โดยทุนนี้ต้องการนักศึกษาที่ขยันหมั่นเพียร มีความคิดสร้างสรรค์เพื่อเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในปีการศึกษา 2018 นี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

จำนวน 3 ทุนการศึกษา

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาเอก และ ปริญญาโท หลักสูตร Mobile Computing Lab

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-ผู้ที่สมัครระดับปริญญาเอก และ ปริญญาโท ควรมี GPA สะสม 2.64 / 4.0, 2.80 / 4.3, 2.91 / 4.5 หรือสูงกว่า หรือคะแนนสะสม 70 เปอร์เซ็นต์หรือสูงกว่าหากไม่มี CGPA (โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาด้านการสื่อสาร / คอมพิวเตอร์ / วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง)

-สามารถใช้โปรแกรม C / C ++ ได้ดี

-มีทักษะภาษาอังกฤษดีเยี่ยม หากภาษาหลักของผู้สมัครไม่ใช่ภาษาอังกฤษให้ส่งผลคะแนน TOEFL IBT 91, IELTS 6.5 หรือสูงกว่า

-สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น ในสภาพแวดล้อมที่มีความหลากหลาย

 

วิธีการสมัคร:

-สมัครผ่านช่องทางอีเมลถึง Prof. Sangman Moh [email protected] ก่อนวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2018

-CV (ประกอบด้วนชื่อ วันเดือนปีเกิด สัญชาติ เพศ รายละเอียดการติดต่อ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน ผลงานตีพิมพ์ ผลคะแนน TOEFL/IELTS)

-แสกน Transcripts

-แสกน TOEFL/IELTS

-แผนการศึกษาจำนวน 1 หน้า ระบุหัวข้อวิจัยที่สนใจ (ไม่บังคับ) รวมเอกสารทั้งหมดเป็นไฟล์ PDF หนึ่งไฟล์หรือ zip ลงในไฟล์เดียว ไฟล์ทั้งหมดควรอยู่ในรูปแบบ .PDF หรือ. DOC

 

ปิดรับสมัคร:

25 กุมภาพันธ์ 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

scholarship-positions.com

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...