ทุนการศึกษา Alliance MBS Masters สำหรับนักศึกษาต่างชาติ มหาวิทยาลัย Manchester ปี 2018

มหาวิทยาลัย Manchester ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมสมัครทุนการศึกษา Alliance MBS Masters สำหรับนักศึกษาในสหราชอาณาจักร / สหภาพยุโรป / นักเรียนต่างชาติ ในหลักสูตรต่างๆ ของระดับปริญญาโท ภาคเรียนที่จะเริ่มในเดือนกันยายน ปี 2018

มหาวิทยาลัย Manchester เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยของรัฐในเมือง Manchester ประเทศอังกฤษ ก่อตั้งขึ้นในปี 2004 โดยการควบรวมกิจการของสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งมหาวิทยาลัย Manchester และมหาวิทยาลัย Victoria

 

 

ทุนการศึกษา:

– มูลค่าของทุนการศึกษาจะขึ้นอยู่กับค่าเล่าเรียนในแต่ละหลักสูตร

– หลักสูตรปริญญาโททั้งหมดที่จะเปิดสอนในเดือนกันยายน 2018 มีทุนการศึกษาจำนวนจำกัด

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนการศึกษาสำหรับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ในหลักสูตรต่อไปนี้

– MSc Accounting

– MSc Accounting and Finance

– MSc Business Analysis and
– Strategic Management

– MSc Business Analytics : Operational Research and Risk Analysis

– MSc Business Psychology

– MSc Finance

– MSc Human Resource Management and Industrial Relations

– MSc International Human ResourceManagement and Comparative Industrial Relations

– MSc Innovation Management and Entrepreneurship

– MSc International Business and Management (Management)

– MSc Management

– MSc Marketing

– MSc Operations, Project and Supply Chain Management

– MSc Organisational Psychology

– MSc Quantitative Finance

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาทุกสัญญาติสามารถสมัครได้

– ผู้สมัครต้องสามารถแสดงให้เห็นถึงผลงานทางวิชาการที่ยอดเยี่ยมได้

– อยู่ในเกณฑ์ที่ได้รับหรือผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 2: 1 หรือ 1 ในสหราชอาณาจักรหรือเทียบเท่าในต่างประเทศ

– เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทางด้านวิชาการและได้รับการจัดอันดับ

– มีศักยภาพในการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างทุกด้านของหลักสูตรปริญญาโทและหลักสูตรด้านการศึกษาและวัฒนธรรมที่หลากหลายของระดับปริญญาโท

– ผู้สมัครที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรก จำเป็นต้องมีหลักฐานแสดงความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้

 

วิธีการสมัคร:

– ผู้สมัครจากสหราชอาณาจักร หรือนักศึกษาต่างชาติที่สมัครและได้รับการเสนอชื่อเข้าร่วมหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งจะได้รับการพิจารณาเพื่อรับเงินทุนสนับสนุน

– นักศึกษาจะได้รับการพิจารณาทุนการศึกษาโดยอัตโนมัติและไม่มีขั้นตอนการสมัครแยกต่างหาก

– ใบสมัครหลักสูตรของคุณจะต้องเสร็จสมบูรณ์ (รวมถึงข้อมูลสนับสนุน)แล้วเท่านั้นจึงจะได้รับการพิจารณา

 

หมดเขตรับสมัคร:

21 สิงหาคม 2018

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

เว็บไซต์ของทุนการศึกษานี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...