รวมวลีภาษาอังกฤษสั้นๆ ที่นำไปใช้ตอบคำถามสัมภาษณ์งาน ได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้น!!

ในการสัมภาษณ์งานนอกจากจะเตรียมใจแล้ว เราก็ต้องเตรียมตัวในการตอบคำถามให้พร้อมอยู่เสมอ เพราะการที่เราจะได้งานนี้หรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับคำตอบที่เราตอบออกไป ยิ่งเป็นการสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษยิ่งต้องเตรียมพร้อมในเรื่องของภาษาให้ดี

วันนี้เราก็มีวลีภาษาอังกฤษเด็ดๆ ที่จะช่วยให้คุณผ่านสัมภาษณ์ได้อย่างฉลุยมานำเสนอกัน ลองมาเรียนรู้ และนำไปใช้กันได้เลยค่ะ

 

 

วลีง่ายๆ ที่ใช้แนะนำตัวเอง

-My name’s… (ฉันชื่อ…)

-I was born and raised in… (ฉันเกิด และเติบโตใน…)

-I live in… (ฉันอาศัยอยู่ที่…)

-I attended the university of… (ฉันเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย…)

-I’ve just graduated from… (ฉันจบการศึกษาจาก…)

-I’ve worked for … year as… (ฉันมีประสบการณ์การทำงานกับ…เป็นระยะเเวลา…)

-I’ve worked for various firms including… (ฉันมีประสบการณืการทำงานในหลากหลายสาขาได้แก่…)

-I enjoy playing… (ฉันชอบเล่น…)

 

วลีที่ใช้อธิบายทักษะ และความสามารถที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน

-I perform well under pressure. (ฉันทำงานได้ดีภายใต้ความกดดัน)

-I developed some important skills. (ฉันมีทักษะในการทำงาน)

-I’m use to working in a busy environment. (ฉันมีประสบการณ์ทำงานในสภาพแวดล้อมที่ยุ่งเหยิง)

-I have very good people skills. (ฉันเก่งเรื่องการติดต่อสื่อสารกับผู้คน)

-I’m a very organized person. (ฉันเก่งเรื่องการจัดการ)

-I manage my time well by planning out… (ฉันจัดการเวลาได้ดีโดยการ…)

-I’m working at dealing with change. (ฉันปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลงได้ดี)

-I work well under working pressure. (ฉันทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี)

 

วลีที่ใช้อธิบายว่าทำไมคุณถึงอยากทำงานนี้

-I want to take one more responsibility. (ฉันอยากพัฒนาตนเองโดยการทำงานนี้)

-Because it is line with my qualifications. (เพราะงานนี้สอดคล้องกับคุณสมบัติของฉัน)

-I want to further my career in… (ฉันต้องการทำงานต่อไปในตำแหน่ง…)

-I am impressed by the quality of your products/services. (ฉันประทับใจในคุณภาพของสินค้า/บริการของบริษัทนี้เป็นอย่างมาก)

 

วลีที่ใช้บรรยายจุดแข็งของตัวคุณเอง

-I’ve always been a great team player. (ฉันทำงานเป็นทีมได้ดี)

-I am an excellent communicator. (ฉันมีทักษะในเรื่องการติดต่อสื่อสารกับผู้คน)

-I am a trouble shooter. (ฉันสามารถแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้ )

-I’m good at multitasking. (ฉันสามารถทำงานได้หลายอย่าง)

-I’m good at resolving problem solutions. (ฉันเก่งเรื่องการแก้ไขปัญหา)

-I’m self-motivated. (ฉันเป็นคนกระตือรือร้น)

-I have very good organizational and time management skills. (ฉันเก่งเรื่องการจัดการงาน และมีทักษะในการจัดการเรื่องเวลา)

 

ที่มา:  eslbuzz

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...