ทุนเต็มจำนวนระดับปริญญาตรี ที่ Nanyang Technological University ในสิงคโปร์ ปี 2018

ทุนการศึกษาเต็มจำนวนของมหาวิทยาลัย NTU(NTU-USP) กำลังเปิดรับสมัครสำหรับปีการศึกษา 2018 -2019 ซึ่งจะมอบให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีผลงานโดดเด่นและลงเรียนแบบเต็มเวลา ในหลักสูตรของ NTU

 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี Nanyang (NTU) มหาวิทยาลัยวิจัยอิสระในสิงคโปร์ ที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก

 

ทุนการศึกษา:

– ทุนไม่ระบุจำนวน

ทุนเต็มจำนวนของ NTU-USP จะครอบคลุมดังนี้

– เงินอุดหนุนค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน

– ค่าครองชีพ 6,000 เหรียญสิงคโปร์ต่อปีการศึกษา (ประมาณ 144,000 บาท) สำหรับภาคการศึกษาทั้งหมดยกเว้นของหลักสูตร NTU-USP Study Abroad

– ค่าหนังสือ 500 เหรียญสิงคโปร์ต่อปีการศึกษา (ประมาณ 12,000 บาท)

– ค่าที่พักอาศัยไม่เกิน 2,000 เหรียญสิงคโปร์ต่อปีการศึกษา (ประมาณ 48,000 บาท) เฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในหอพักของ NTU เท่านั้น

– ค่าคอมพิวเตอร์ 1,500 เหรียญสิงคโปร์ (ให้ครั้งเดียว) (ประมาณ 36,000 บาท)

– เงินสำรองสำหรับการเซตโปรแกรม 250 เหรียญสิงคโปร์ (ให้ครั้งเดียว)(ประมาณ 6,000 บาท)

– เงินสนับสนุนการเดินทาง 5,000 เหรียญสิงคโปร์ สำหรับโครงการศึกษา / เอกสารแนบในต่างประเทศ (ให้ครั้งเดียว) ภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการ Travel Grant Form (ประมาณ 120,000 บาท)

ผลประโยชน์อื่นๆ ในภาคการศึกษาของหลักสูตร NTU-USP Study Abroad (โครงการแลกเปลี่ยน):

– การลงทะเบียนและค่าเล่าเรียนที่มหาวิทยาลัยคู่ค้า

– ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ จากมหาวิทยาลัยของคู่ค้า (ให้ครั้งเดียว)

– ค่าที่พักอาศัยและค่าครองชีพที่มหาวิทยาลัยคู่ค้า

– ค่าวีซ่าและประกันสุขภาพ

เงินสนับสนุนเหล่านี้จะมอบให้ตลอดระยะเวลาของหลักสูตรปกติ โดยมีเงื่อนไขว่าผู้ที่ได้รับทุนจะต้องรักษาระดับผลการเรียนให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีและมีความประพฤติที่ดี

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนการศึกษาสำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีแบบเต็มเวลาที่ NTU ในสาขาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครได้

– ผู้ได้รับทุนต้องลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรปริญญาตรีแบบเต็มเวลาที่ NTU และเข้าร่วมโครงการ NTU-University Scholars Program (NTU-USP)

– มีผลการเรียนที่โดดเด่นในระดับที่สามารถยอมรับได้ในระดับสากล

– ได้รับประกาศนียบัตรระดับมัธยมปลายของ NUS, ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (IB Diploma) หรือหลักสูตรเทียบเท่าในชั้นปีที่ 12

– บันทึกผลการเรียนที่ยอดเยี่ยม

– มีคุณสมบัติและศักยภาพในการเป็นผู้นำที่ดี

– ผู้สมัครที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักต้องแสดงหลักฐานที่จะสนับสนุนว่าคุณสามารถเรียนและประสบความสำเร็จในหลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนได้

 

วิธีการสมัคร:

– ระยะเวลาสมัครเดียวกับการสมัครเข้าเรียน ทุนการศึกษาจะได้รับเลือกจากการแข่งขันระหว่างผู้สมัคร

– ผู้สมัครจะต้องยื่นคำร้องขอเข้าศึกษาก่อนยื่นคำร้องขอทุนการศึกษา

– แบบฟอร์มใบสมัครทุนการศึกษาสามารถดูได้ที่ลิงก์ที่แนบไว้ด้านล่าง

– เมื่อเสร็จสิ้นการสมัครเรียนออนไลน์ คุณต้องลงชื่อเข้าใช้ด้วยหมายเลขแอ็พพลิเคชันที่กำหนดให้และลงทะเบียนตามขั้นตอนที่กำหนดไว้

 

หมดเขตรับสมัคร:

แตกต่างกันไป

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

แบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์

เว็บไซต์ของทุนการศึกษานี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...