สายการบิน Kuwait Airways รับสมัครลูกเรือทั้งชาย-หญิง ใครเล็งไว้รีบเลยนะ!!

ประกาศรับสมัครลูกเรือมาอีกแล้วจ้า!!

คราวนี้ สายการบิน Kuwait Airways กำลังมองหาลูกเรือที่พร้อมจะร่วมสร้างประสบการณ์การบินอันน่ารื่นรมย์ที่เหนือกว่าสำหรับผู้โดยสาร ด้วยการให้บริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยมในขณะเดียวกันตัวลูกเรือเองก็มั่นใจได้ว่าจะได้รับความสะดวกสบายและความปลอดภัยตลอดการเดินทาง

นอกจากนี้ ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดการกับสถานการณ์ด้านความปลอดภัยและเหตุฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงสามารถให้การปฐมพยาบาลแก่ผู้โดยสารได้

 

 

คุณสมบัติ :

– อายุระหว่าง 20 – 32 ปีในขณะที่สมัครเข้าร่วม

– ทุกสัญชาติจะได้รับการพิจารณา

– ความสูงอย่างน้อย 160 ซม.ขึ้นไป โดยที่น้ำหนักต้องสัมพันธ์กับส่วนสูง

– วุฒิการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมศึกษา (12 ปี)

– ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาระดับสูงจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

– พูดและสื่อสาร (เขียนและพูด) ด้วยภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

– มีบุคลิกภาพและสุขภาพที่ดีพร้อมสำหรับการทำงานเป็นลูกเรือ

 

หน้าที่และความรับผิดชอบของลูกเรือในห้องโดยสาร

– รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของผู้โดยสารในเที่ยวบินและในกรณีฉุกเฉิน

– การปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย KAC

– การปฏิบัติตามข้อกำหนดของ DGCA ขั้นตอนและนโยบายและผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท

– หน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการที่หลากหลายแก่ผู้โดยสารบนเครื่องบินและรักษามาตรฐานการให้บริการลูกค้าไว้เป็นอย่างดีตลอดการเดินทางเพื่อให้แน่ใจว่าเที่ยวบินมีความราบรื่น

 

 

นอกเหนือจากความต้องการในการทำงานแล้ว คุณจำเป็นต้องมีทักษะดังต่อไปนี้เพื่อให้สามารถร่วมงานกับทางสายการบินได้

– มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและมีมนุษย์สัมพันธ์ดี

– มีความสามารถในการรักษาความสงบในกรณีฉุกเฉินหรือเมื่อต้องรับมือกับผู้โดยสารที่รับมือยาก

– มีสุขภาพที่ดีโดยทั่วไปและมีการออกกำลังกายที่สม่ำเสมอ

– มีทัศนคติที่ดีและความเด็ดขาด

– มีความสามารถในการทำงานที่คล่องตัวในช่วงเวลาที่ท้าทาย

– มีความเป็นมืออาชีพ ในขณะเดียวกันก็มีความเอาใจใส่ผู้อื่นด้วย

– ผู้ที่พูดภาษาอาหรับจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2018

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและขั้นตอนการสมัครได้ที่ สมัครเป็นลูกเรือสายการบิน Kuwait Airways

ที่มา : เพจ ALC

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...