ทุนเต็มจำนวนระดับปริญญาโท ของวิทยาลัย Fitzwilliam ในสหราชอาณาจักร ปี 2018

วิทยาลัย Fitzwilliam ที่มหาวิทยาลัย Cambridge เสนอทุนการศึกษาเต็มจำนวนระดับปริญญาโท สำหรับนักศึกษาที่ได้รับข้อเสนอแบบไร้เงื่อนไขจากวิทยาลัย

 

 

วิทยาลัย Fitzwilliam เป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดรับในระดับนานาชาติที่มุ่งมั่นจะพัฒนาความสามารถของนักเรียนทุกคน โดยปัจจุบันมีจำนวนนักศึกษาประมาณ 750 คน (รวมทั้งผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท)

 

 

ทุนการศึกษา:

– ทุนไม่ระบุจำนวน

– ทุนเต็มจำนวนที่พร้อมจะสนับสนุนทั้งค่าธรรมเนียมและด้านอื่นๆ

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

นักศึกษาสามารถเรียนต่อหลักสูตรปริญญาโทในหลักสูตรที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนดเต็มเวลาได้หนึ่งปียกเว้น MBA, MFIN และ PGCE

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– รับใบสมัครจากนักศึกษาทุกเชื้อชาติ

– ผู้สมัครต้องยื่นคำร้องขอสมัครเข้ามหาวิทยาลัย Cambridge ก่อนที่จะกรอกแบบฟอร์มสมัครทุนการศึกษานี้

– ผู้สมัครต้องระบุชื่อ Fitzwilliam เป็นแบบฟอร์มทางเลือกแรกของวิทยาลัยในใบสมัคร

– ผู้สมัครต้องเริ่มเรียนหลักสูตร Michaelmas Term (เดือนกันยายน / ตุลาคม)

– ในกรณีที่ผู้สมัครไม่ได้ใช่ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก จะต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดด้านทักษะภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยสำหรับหลักสูตรปริญญาโท

 

วิธีการสมัคร:

สามารถสมัครได้ทางออนไลน์

 

หมดเขตรับสมัคร:

1 มีนาคม 2018

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

แบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์

เว็บไซต์ของทุนการศึกษานี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...