ทุนการศึกษา Erasmus School of Economics สำหรับนักศึกษาเรียนดี ในเนเธอร์แลนด์ ปี 2018

มหาวิทยาลัย Erasmus University Rotterdam เชิญชวนนักศึกษาที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยมจากสถาบันเศรษฐศาสตร์ในประเทศที่ไม่ใช่ EEA เข้าร่วมทุนละเว้นค่าเล่าเรียน ประจำปีการศึกษา 2018 – 2019

 

 

Erasmus School of Economics เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติที่มีส่วนช่วยให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในประเด็นทางเศรษฐกิจในอนาคต รวมถึงมีเป้าหมายที่จะหาคำตอบสำหรับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลและกลุ่มทางธุรกิจบริษัทในปัจจุบัน

มหาวิทยาลัย Erasmus Rotterdam เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ตั้งอยู่ในเมือง Rotterdam ประเทศเนเธอร์แลนด์ ตั้งชื่อตาม Desiderius Erasmus Roterodamus, นักมนุษยนิยมและนักบวชในศตวรรษที่ 15

 

 

ทุนการศึกษา:

– ทุนไม่ระบุจำนวน

– รางวัลสูงสุดของทุนการศึกษานี้คือการยกเว้นค่าเล่าเรียนสำหรับปี 2018 – 2019 ผู้สมัครที่ได้รับทุนจะไม่ได้รับเงินโดยตรง

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท เพื่อเรียนวิชาต่างๆ ที่สถาบันเศรษฐศาสตร์ ดังนี้ :

ปริญญาตรี สาขา

– เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
– เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

– ปริญญาตรีBSc²เศรษฐมิติ / เศรษฐศาสตร์

 

ปริญญาโท สาขา

– การบัญชี

– การตรวจสอบและควบคุม

– เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิตและการจัดการวิทยาศาสตร์

– เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิตและธุรกิจ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักเรียนจากประเทศที่ไม่ใช่ EEA สามารถสมัครได้

– ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขทั่วไปที่กำหนดไว้กฎกองทุนของ Profiling แห่ง EUR

– ต้องลงทะเบียนไม่ช้ากว่าวันที่ 1 กันยายนของปีการศึกษาที่ต้องการเข้ารับทุนและ ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับที่พักอาศัย

– ต้องได้รับการคัดเลือกให้เข้าเรียนในหลักสูตรที่กำหนด

– ต้องได้รับผลการเรียนดีเยี่ยมในระหว่างการศึกษาก่อนหน้าโดยเฉลี่ยอย่างน้อย 8.5 (หรือเทียบเท่า) ในระดับคะแนน 1-10

– มีวุฒิการศึกษาก่อนหน้า

– ต้องได้รับการตอบรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2018

– ต้องเข้าร่วมการทดสอบทางคณิตศาสตร์ในเดือนกุมภาพันธ์ 2018 หรือมีนาคม 2018 (เฉพาะสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี

– ต้องแสดงให้เห็นว่า เหตุใดการได้รับทุนนี้ถึงจะทำให้คุณมีโอกาสได้ศึกษาต่อที่สถาบันเศรษฐศาสตร์ของ Erasmus
– ให้ข้อมูลทางการเงินโดยละเอียด (รวมถึงหลักฐนการเงินจากธนาคาร) เพื่อพิสูจน์ความต้องการการช่วยเหลือค่าเล่าเรียน ค่าครองชีพและประกันสุขภาพ

– ต้องยื่นขอวีซ่าก่อนวันที่ 15 พฤษภาคม 2018

– ผู้สมัครต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี ดังนั้นใบสมัครควรเขียนเป็นภาษาอังกฤษ

 

วิธีการสมัคร:

โปรดส่งใบสมัครพร้อมแนบเอกสารต่อไปนี้ทางอีเมลล์

– หลักฐานแสดงตัวตน

– เอกสารทางการเงิน

– ใบรับรองผลการเรียนที่ได้รับการรับรอง

– เอกสารเกรดเฉลี่ยผลการศึกษาก่อนหน้า

 

หมดเขตรับสมัคร:

1 กุมภาพันธ์ 2018

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

เว็บไซต์ของทุนการศึกษานี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...