ทุนการศึกษา CSC สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ CCUCM ในประเทศจีน ปี 2018

ทุนการศึกษา CSC จากมหาวิทยาลัยแพทย์แผนจีน Changchun สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ไม่ได้มีสัญชาติจีนสำหรับศึกษาต่อในประเทศจีน

มหาวิทยาลัยแห่งนี้เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก นอกจากนี้ยังมีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศต่างๆ มากกว่า 20 ประเทศ รวมถึงมีสถาบันวิจัยของตัวเอง และมีการจัดประชุมแพทย์แผนจีนแห่งชาติขึ้นหลายครั้ง

มหาวิทยาลัยแพทย์แผนจีน Changchun ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1958 เป็นมหาวิทยาลัยสำคัญในจังหวัด Jilin โดยหลักสูตรส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับยาจีนแผนโบราณ และสาขาวิชาเช่นแพทย์ วิศวกรรมศาสตร์ การจัดการ และวัฒนธรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถขั้นพื้นฐานในสถาบันอุดมศึกษาในภาคกลางและตะวันตก

 

 

ทุนการศึกษา:

– ทุนไม่ระบุจำนวนและรายละเอียด

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนการศึกษาสำหรับปริญญาโทและปริญญาเอกได้ ในสาขาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ทุนไม่ระบุจำนวนและรายละเอียด

– นักศึกษาที่ไม่ได้สัญชาติจีนสามารถสมัครได้

– มีสุขภาพดี

– ผู้สมัครที่สมัครทุนการศึกษาปริญญาโทควรมีวุฒิขั้นต่ำเป็นปริญญาตรีและมีอายุต่ำกว่า 35 ปี

– ผู้สมัครทุนปริญญาเอกควรมีวุฒิขั้นต่ำเป็นปริญญาโทและมีอายุต่ำกว่า 40 ปี

– ผู้สมัครไม่จำเป็นต้องมีผลการสอบ HSK หรือประสบการณ์การเรียนภาษาจีนเนื่องจาก NPU ให้บริการชั้นเรียนในภาษาอังกฤษ

– ผู้สมัครควรมีผลการเรียนที่ดี

– ผู้สมัครจำเป็นต้องมีความสามารถในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์อย่างมาก

– ผู้สมัครที่ไม่เชี่ยวชาญภาษาจีน สามารถสมัครเรียนภาษาจีนได้ภายในระยะเวลา 1 ปีก่อนการศึกษา

*โปรดทราบว่าระยะเวลาของทุนการศึกษาจะไม่ได้รับการต่อสัญญาทุน

 

วิธีการสมัคร:

โปรดแนบใบสมัครมาพร้อมเอกสารต่อไปนี้

– แบบฟอร์มขอทุนรัฐบาลจีน

– ใบรับรองวุฒิการศึกษาขั้นสูงที่สุด

– หลักฐานการศึกษา

– จดหมายแนะนำ 2 ฉบับ

– แผนการศึกษา

– สำเนาของงานวิจัยที่ได้รับการรับรอง

– ประกาศนียบัตรฉบับภาษาอังกฤษ / จีน

– สำเนาหนังสือเดินทางที่ถูกต้อง

– ใบรับรองแพทย์ในการตรวจร่างกาย

– ผู้สมัครควรสมัครออนไลน์ก่อนจากนั้นลงชื่อและส่งสำเนาเอกสารฉบับพิมพ์สองฉบับไปยังวิทยาลัยนานาชาติของ CCUCM ทางไปรษณีย์

 

หมดเขตรับสมัคร:

30 เมษายน 2018

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

เว็บไซต์ของทุนการศึกษานี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...