ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัย Sheffield สหราชอาณาจักร ปี 2018

มหาวิทยาลัย Sheffield เสนอมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาจากนานาชาติ

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ก่อตั้งขึ้นในปี1982 ตั้งอยู่ในอาคาร Regent Court บนถนน Portobello โดยภาควิชานี้เป็นส่วนหนึ่งของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในแต่ละปีจะมีนักศึกษาใหม่ที่เข้าร่วมหลักสูตรประมาณ 240 คน

 

 

ทุนการศึกษา:

– ทุนไม่ระบุจำนวน

– มูลค่าของทุนการศึกษาที่จะได้รับขึ้นอยู่กับผลการเรียนในแต่ละเทอม โดยจะลดลงอีกเทมละ 1,000 ปอนด์ต่อปี (ประมาณ 43,700 บาท) เมื่อมีผลคะแนนเฉลี่ยรวม 69.5% ในปีการศึกษาที่ผ่านมา

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครได้

– จะต้องมีผลคะแนนระดับที่ทางสถาบันพอใจในการทดสอบเพื่อขอรับทุนการศึกษา

– เลือกมหาวิทยาลัย Sheffield เป็นอันดับแรกในขั้นตอนการสมัคร UCAS สำหรับปีหารศึกษา 2018

– เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับการจัดประเภทเป็นนักเรียนต่างชาติเพื่อขอรับค่าเล่าเรียน

– สมัครเข้าเรียนวิชาบังคับทั้งหมดให้เรียบร้อยสำหรับหลักสูตรที่คุณเลือกเอาไว้

– สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้ใช้ภาษาอักฤษเป็นภาษาหลัก จะต้องแสดงให้เห็นว่าทักษะภาษาอังกฤษของคุณอยู่ในระดับที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด

 

วิธีการสมัคร:

– ทุกขั้นตอนจะต้องดำเนินการผ่านทางองค์กรที่เรียกว่า University and Colleges Admissions Service หรือ UCAS การสมัครทั้งหมดต้องทำผ่านระบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ UCAS

– ทุนการศึกษาจะได้รับรางวัลโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องมีการสมัครในปีแรกหรือปีต่อๆ ไป

 

หมดเขตรับสมัคร:

15 มกราคม 2018

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

แบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์

เว็บไซต์ของทุนการศึกษานี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...