โครงการ Cass Global Leadership Program สำหรับผู้สมัครนานาชาติ ในสหราชอาณาจักร

โครงการ Cass Global Women’s Leadership Programme (ภาวะผู้นำของสตรีทั่วโลก) ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิโคคา – โคลา (Coca-Cola Foundation) เพื่อมอบทุนการศึกษาให้กับผู้สมัครต่างชาติในหลักสูตรปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ

 

 

จุดมุ่งหมายของการมอบทุนการศึกษาคือการสร้างแรงบันดาลใจและเชื่อมต่อผู้หญิงที่มีเป้าหมาย กล้าหาญ มีความมั่นใจ มีความรับผิดชอบและต้องการที่จะพัฒนาต่อไปข้างหน้า

 

 

ทุนการศึกษา:

– ทุนการศึกษาจำนวน 1 ทุน (เต็มหลักสูตร)

– ทุนการศึกษานี้จะครอบคลุม 50% ของค่าเล่าเรียนทั้งหมด

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนการศึกษาสำหรับหลักสูตรปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาจากทั่วโลกมีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาเหล่านี้

– ผู้สมัครจะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยและมีผลการเรียนที่ดี (เกียรตินิยมอันดับสองขึ้นไป) มีคุณวุฒิด้านวิชาชีพที่เหมาะสมหรือมีประสบการณ์ทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 6 ปี (ถ้าคุณไม่มีวุฒิการศึกษา)

– ผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักจะต้องมีคะแนน IELTS ขั้นต่ำ 7.0

(ในบางกรณีข้อกำหนดนี้สามารถยกเว้นได้โปรดติดต่อทีมงานการรับสมัครเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม)

– เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อไข จึงไม่สามารถใช้คะแนน TOEFL เป็นหลักฐานรับรองทักษะด้านภาษาอังกฤษได้

– ผู้สมัครต้องใช้ CAS ในเดือนเมษายน 2014

 

วิธีการสมัคร:

สามารถสมัครได้ทางออนไลน์พร้อมแนบเอกสารต่อไปนี้

– แบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์ที่เสร็จสมบูรณ์

– บันทึกข้อมูลส่วนบุคคล

– จดหมายแนะนำจากแหล่งอ้างอิงที่เป็นที่ยอมรับ 2 ฉบับ

– จดหมายแนะนำตัวเอง 2 ฉบับ

– ผรายงานคะแนน GMAT (รหัสสถาบัน: 2C2 – R0 – 50) หรือรายงานคะแนน GRE (รหัสสถาบัน: 9646)

– ใบประกาศนียบัตรและหลักฐานการศึกษาของผู้สมัครในแต่ละช่วงชั้น

– โปรดทราบว่าหากใบปริญญาไม่ได้เป็นภาษาอังกฤษเราจำเป็นต้องได้รับการรับรองสำเนาที่แปลมา

– ค่าธรรมเนียมการสมัคร (ค่าธรรมเนียมนี้สามารถยกเว้นได้สำหรับศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยลอนดอนหรือ Cass Business School)

– หลักฐานคะแนน IELTS

 

หมดเขตรับสมัคร:

แตกต่างกันไปตามแต่ละหลักสูตร

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

แบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์

เว็บไซต์ของทุนการศึกษานี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...