ทุนการศึกษานักวิชาการระยะสั้น PRISMA UKRAINA VISITING FELLOWSHIP ปี 2018

Berlin-based Forum Transregionale Studien เชิญชวนนักวิชาการที่สนใจสมัครเข้าร่วมการแลกเปลี่ยนระยะเวลา 3 เดือน ภายใต้หัวข้อ Prisma Ukrarina – Research Network Eastern Europe

Prisma Ukraïna เป็นเครือข่ายการวิจัยของนักวิชาการและสถาบันที่อุทิศตนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของการศึกษายุโรปตะวันออกในเขต Berlin และ Brandenburg

 

 

ทุนการศึกษา:

– ค่าจ้างรายเดือน 2,500 ยูโร (ประมาณ 97,600 บาท)พร้อมส่วนสนับสนุนเสริม (ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล)

– การสนับสนุนด้านการดำเนินงานขององค์กรเกี่ยวกับวีซ่า ค่าประกันภัย ที่พักอาศัยเป็นต้น

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนการศึกษาสำหรับนักวิชาการจากทุกสาขาของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์รวมทั้งนักข่าวและนักเคลื่อนไหวในภาคประชาสังคม

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ทุน Visiting Fellowship เปิดรับนักวิชาการจากทุกสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์รวมทั้งนักข่าวและนักเคลื่อนไหวเพื่อสังคมซึ่งต้องการดำเนินการโครงการวิจัยของตนในโครงการ Prisma Ukraïna

– ผู้สมัครควรได้รับปริญญาเอกในช่วง 12 ปีที่ผ่านมาหรือมีประสบการณ์เทียบเท่า

– ผู้สมัครที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับหน้าที่เป็น Fellow of Prisma Ukraitina ที่ Forum Transregionale Studien และเป็นสมาชิกภาคีของหนึ่งในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัยที่ไม่ใช่มหาวิทยาลัยที่ระบุไว้ด้านล่าง รวมถึงมีโอกาสจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการในรูปแบบที่ต้องการ

– จำเป็นต้องทำงานใน Berlin และช่วยจัดสัมมนาและการอภิปรายเกี่ยวกับงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาการวิจัยของผู้ได้รับทุน

– ภาษาที่ใช้ใน Prisma Ukraiti คือภาษาอังกฤษ

 

วิธีการสมัคร:

โปรดส่งใบสมัครที่สมบูรณ์แล้วพร้อมแนบเอกสารประกอบ ดังนี้ :

– ประวัติส่วนตัว

– แผนโครงการที่อยากจะทำ (ไม่เกิน 5 หน้า) ระบุสิ่งที่ผู้สมัครต้องการจะทำหากได้รับเลือก รวมถึงวิธีการที่เกี่ยวข้องกับวาระการวิจัยของ Prisma Ukraina

– ตัวอย่างงานวิชาการ (สูงสุด 20 หน้าจากบทความการประชุมหรือบทวิทยานิพนธ์)

– ชื่อของอาจารย์มหาวิทยาลัยสองแห่งที่สามารถทำหน้าที่เป็นผู้ตัดสิน (ไม่ต้องมีหนังสือแนะนำ)

– ส่งใบสมัครมาที่ [email protected] ภายในระยะเวลาที่กำหนด (เป็นไฟล์เอกสาร WORD 3 ไฟล์หรือไฟล์ PDF แยกต่างหาก) คุณจะได้รับแจ้งเกี่ยวกับผลการสมัครในเดือนกุมภาพันธ์ 2018

 

หมดเขตรับสมัคร:

28 มกราคม 2018

ระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ 1 เมษายน 2018 – 30 มิถุนายน 2018

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

เว็บไซต์ของทุนการศึกษานี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...