ทุนค่าเล่าเรียนระดับปริญญาตรี ที่ Arcada University of Applied Sciences ประเทศฟินแลนด์

Arcada University of Applied Sciences ให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนต่างชาติ ได้มีโอกาสเรียนต่อระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยซึ่งตั้งอยู่ที่ประเทศฟินแลนด์ ประจำปีการศึกษา 2018

ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดทุน และการสมัครได้ตามข้อมูลด้านล่าง

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษารวมมูลค่าสูงสุด 50% ของค่าเล่าเรียน โดยจะขึ้นอยู่กับผลการเรียนในปีแรกของผู้สมัคร

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เป็นนักศึกษาต่างชาติ

-ผู้สมัครต้องมีหน่วยกิต ECTS 55 หน่วยกิต

-ผู้สมัครจะต้องแนบผลคะแนน SAT รวมทั้งผลคะแนนทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ เช่น IELTS หรือ TOEFL มาด้วย

 

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-ใบสมัคร

-ผลสอบ International Matriculation examination (การสอบรับเข้าเป็นนักศึกษาของฟินแลนด์)

-ผลคะแนน SAT

-ผลคะแนนทดสอบวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

-หลักฐานยืนยันสถานะการอยู่อาศัย

-เอกสารพิสูจน์สัญชาติ และเอกสารยืนยันการได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สมัครสามารถสมัครทุนออนไลน์ได้ทาง www.arcada.fi/application

 

ปิดรับสมัคร:

1 กุมภาพันธ์ 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.arcada.fi

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...