20 อันดับ “งานที่ดีที่สุดในอเมริกา” อ้างอิงจากการจัดอันดับโดยเว็บไซต์ Glassdoor

ทุกๆ เดือนมกราคม เว็บไซต์ Glassdoor จะจัดอันดับงานที่ดีที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยวัดผลจากรายได้ ความพึงพอใจของผู้ทำงาน และจำนวนตำแหน่งที่เปิดรับ…

และในปี 2018 ทาง Glassdoor ได้ประกาศ 50 อันดับงานที่ดีที่สุดในสหรัฐฯ ออกมา เราจึงคัด 20 อันดับแรกมาให้ทุกคนได้ดูกันว่าจะมีอาชีพอะไรติดโผกันบ้าง

 

อันดับที่ 20 Creative manager

คะแนนรวม (จาก 5 คะแนน) : 4.3

คะแนนความพึงพอใจ (จาก 5 คะแนน) : 4.3

อัตราตำแหน่งที่เปิดรับ : 824

เงินเดือนเฉลี่ย : $110,000 (ประมาณ 3,500,000 บาท)

 

อันดับที่ 19 Tax manager

คะแนนรวม (จาก 5 คะแนน) : 4.4

คะแนนความพึงพอใจ (จาก 5 คะแนน) : 3.7

อัตราตำแหน่งที่เปิดรับ : 3,309

เงินเดือนเฉลี่ย : $110,000 (ประมาณ 3,500,000 บาท)

 

อันดับที่ 18 Analytics manager

คะแนนรวม (จาก 5 คะแนน) : 4.4

คะแนนความพึงพอใจ (จาก 5 คะแนน) : 3.9

อัตราตำแหน่งที่เปิดรับ : 1,381

เงินเดือนเฉลี่ย : $115,000 (ประมาณ 3,659,000 บาท)

 

อันดับที่ 17 Mechanical engineer

คะแนนรวม (จาก 5 คะแนน) : 4.4

คะแนนความพึงพอใจ (จาก 5 คะแนน) : 3.8

อัตราตำแหน่งที่เปิดรับ : 5,079

เงินเดือนเฉลี่ย : $75,000 (ประมาณ 2,386,000 บาท)

 

อันดับที่ 16 Site reliability engineer

คะแนนรวม (จาก 5 คะแนน) : 4.4

คะแนนความพึงพอใจ (จาก 5 คะแนน) : 4.1

อัตราตำแหน่งที่เปิดรับ : 1,064

เงินเดือนเฉลี่ย : $120,000 (ประมาณ 3,819,000 บาท)

 

อันดับที่ 15 Front end engineer

คะแนนรวม (จาก 5 คะแนน) : 4.4

คะแนนความพึงพอใจ (จาก 5 คะแนน) : 4.2

อัตราตำแหน่งที่เปิดรับ : 1,122

เงินเดือนเฉลี่ย : $100,000 (ประมาณ 3,182,000 บาท)

 

อันดับที่ 14 Business development manager

คะแนนรวม (จาก 5 คะแนน) : 4.4

คะแนนความพึงพอใจ (จาก 5 คะแนน) : 3.9

อัตราตำแหน่งที่เปิดรับ : 4,060

เงินเดือนเฉลี่ย : $75,000 (ประมาณ 2,386,000 บาท)

 

อันดับที่ 13 Risk manager

คะแนนรวม (จาก 5 คะแนน) : 4.4

คะแนนความพึงพอใจ (จาก 5 คะแนน) : 4.2

อัตราตำแหน่งที่เปิดรับ : 1,209

เงินเดือนเฉลี่ย : $97,000 (ประมาณ 3,087,000 บาท)

 

อันดับที่ 12 Finance manager

คะแนนรวม (จาก 5 คะแนน) : 4.4

คะแนนความพึงพอใจ (จาก 5 คะแนน) : 3.8

อัตราตำแหน่งที่เปิดรับ : 2,998

เงินเดือนเฉลี่ย : $116,000 (ประมาณ 3,691,000 บาท)

 

อันดับที่ 11 Compliance manager

คะแนนรวม (จาก 5 คะแนน) : 4.4

คะแนนความพึงพอใจ (จาก 5 คะแนน) : 4.3

อัตราตำแหน่งที่เปิดรับ : 1,222

เงินเดือนเฉลี่ย : $96,000 (ประมาณ 2,195,900 บาท)

 

อันดับที่ 10 Manufacturing engineer

คะแนนรวม (จาก 5 คะแนน) : 4.4

คะแนนความพึงพอใจ (จาก 5 คะแนน) : 4

อัตราตำแหน่งที่เปิดรับ : 4,241

เงินเดือนเฉลี่ย : $72,000 (ประมาณ 2,291,000 บาท)

 

อันดับที่ 9 Product manager

คะแนนรวม (จาก 5 คะแนน) : 4.4

คะแนนความพึงพอใจ (จาก 5 คะแนน) : 3.7

อัตราตำแหน่งที่เปิดรับ : 7,531

เงินเดือนเฉลี่ย : $113,000 (ประมาณ 3,596,000 บาท)

 

อันดับที่ 8 Mobile developer

คะแนนรวม (จาก 5 คะแนน) : 4.5

คะแนนความพึงพอใจ (จาก 5 คะแนน) : 4.1

อัตราตำแหน่งที่เปิดรับ : 1,809

เงินเดือนเฉลี่ย : $90,000 (ประมาณ 2,864,000 บาท)

 

อันดับที่ 7 Strategy manager

คะแนนรวม (จาก 5 คะแนน) : 4.5

คะแนนความพึงพอใจ (จาก 5 คะแนน) : 4.2

อัตราตำแหน่งที่เปิดรับ : 1,195

เงินเดือนเฉลี่ย : $135,000 (ประมาณ 4,296,000 บาท)

 

อันดับที่ 6 Electrical engineer

คะแนนรวม (จาก 5 คะแนน) : 4.5

คะแนนความพึงพอใจ (จาก 5 คะแนน) : 3.9

อัตราตำแหน่งที่เปิดรับ : 5,839

เงินเดือนเฉลี่ย : $76,000 (ประมาณ 2,418,700 บาท)

 

อันดับที่ 5 HR manager

คะแนนรวม (จาก 5 คะแนน) : 4.5

คะแนนความพึงพอใจ (จาก 5 คะแนน) : 3.9

อัตราตำแหน่งที่เปิดรับ : 4,458

เงินเดือนเฉลี่ย : $85,000 (ประมาณ 2,705,000 บาท)

 

อันดับที่ 4 Occupational therapist

คะแนนรวม (จาก 5 คะแนน) : 4.5

คะแนนความพึงพอใจ (จาก 5 คะแนน) : 4

อัตราตำแหน่งที่เปิดรับ : 11,903

เงินเดือนเฉลี่ย : $74,000 (ประมาณ 2,355,000 บาท)

 

อันดับที่ 3 Marketing manager

คะแนนรวม (จาก 5 คะแนน) : 4.6

คะแนนความพึงพอใจ (จาก 5 คะแนน) : 4

อัตราตำแหน่งที่เปิดรับ : 6,439

เงินเดือนเฉลี่ย : $85,000 (ประมาณ 2,705,000 บาท)

 

อันดับที่ 2 Devops engineer

คะแนนรวม (จาก 5 คะแนน) : 4.6

คะแนนความพึงพอใจ (จาก 5 คะแนน) : 4

อัตราตำแหน่งที่เปิดรับ : 3,369

เงินเดือนเฉลี่ย : $105,000 (ประมาณ 3,341,000 บาท)

 

อันดับที่ 1 Data scientist

คะแนนรวม (จาก 5 คะแนน) : 4.8

คะแนนความพึงพอใจ (จาก 5 คะแนน) : 4.2

อัตราตำแหน่งที่เปิดรับ : 4,524

เงินเดือนเฉลี่ย : $110,000 (ประมาณ 3,500,000 บาท)

 

ที่มา:  businessinsider

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...