ทุนการศึกษา 2 ปริญญา ZJU-UoE ระดับปริญญาตรี สำหรับเรียนต่อในประเทศจีน ปี 2018

ZJU-UoE ทุนการศึกษาสำหรับหลักสูตรสองปริญญาให้กับนักศึกษาต่างชาติ (ที่ไม่ได้ถือสัญชาติจีน) เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางด้านการศึกษา มีทักษะความเป็นผู้นำ มีความสามารถในการสร้างสรรค์ นวัตกรรมและวิสัยทัศน์ระดับโลก

นักศึกษาที่สำเร็จหลักสูตรและตอบสนองเงื่อนไขของทั้งสองมหาวิทยาลัย จะได้รับปริญญาในสองสาขา ได้แก่ ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ (เกียรตินิยม) จาก มหาวิทยาลัย Edinburgh และปริญญาตรีวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัย Zhejiang

 

 

มหาวิทยาลัย Zhejiang (ZJU) เป็นหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษาที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดของจีน หลักสูตรวิศวกรรมของมหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับเป็น 1 ใน 4 “Best Global Stars Rankings 2016” ซึ่งจัดทำโดย US News & World Report

มหาวิทยาลัย Edinburgh (UoE) ก่อตั้งขึ้นในปี 1583 เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกซึ่งได้รับการจัดให้อยู่ใน 50 อันดับต้นๆ ของโลกและเป็นอันดับที่ 19 ในการจัดอันดับโลกของมหาวิทยาลัย QS ปี 2016 – 2017

 

 

ทุนการศึกษา:

– ทุนจำนวน (ประมาณ) 30 ทุน แบ่งออกเป็นทุนเต็มจำนวนกับทุนสนับสนุนครึ่งหนึ่ง

ทุนสนับสนุนครึ่งหนึ่ง จะครอบคลุม :

– การยกเว้นค่าเล่าเรียน : 100,000 หยวนต่อปี (ประมาณ 497,800 บาท)

– ประกันสุขภาพนักเรียนต่างชาติ : 800 หยวนต่อปี (ประมาณ 3,900 บาท)

*(รายการประกันสุขภาพที่เกี่ยวข้องสามารถดูได้ที่ www.lxbx.net)

– เบี้ยเลี้ยงที่อยู่อาศัย : 1,400 CNY ต่อเดือนรวม 46 เดือน (ประมาณ 6,900 บาท)

 

ทุนเต็มจำนวนจะครอบคลุม :

– การยกเว้นค่าเล่าเรียน : 200,000 หยวนต่อปี (ประมาณ 995,700 บาท)

– ที่พักในมหาวิทยาลัย : 8,000 หยวนต่อปี (ประมาณ 39,800 บาท)

– ประกันสุขภาพนักเรียนต่างชาติ : 800 หยวนต่อปี (ประมาณ 3,900 บาท)

*(รายการประกันสุขภาพที่เกี่ยวข้องสามารถดูได้ที่ www.lxbx.net)

– เบี้ยเลี้ยงที่อยู่อาศัย : 1,400 CNY ต่อเดือนรวม 46 เดือน (ประมาณ 6,900 บาท)

ระยะเวลา : 4 ปี (ทุนการศึกษาจะได้รับการตรวจสอบและกำหนดเงื่อนไขว่านักเรียนมีคุณสมบัติตรงตามความต้องการในการศึกษาระดับปริญญาและปฏิบัติตามกฎของสถาบัน ZJU-UoE)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนการศึกษาสำหรับระดับปริญญาตรีหลักสูตรสองปริญญา ในสาขา

– วิทยาศาสตร์

– ชีวการแพทย์

– ชีวสารสนเทศศาสตร์

– หลักสูตรปริญญาเอกแบบสองปริญญา

*รวมถึงมีแผนจะขยายสาขาวิชาด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์อื่นๆ ในอนาคต

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาที่ไม่ได้ถือสัญชาติจีนสามารถสมัครได้

– ผู้สมัครต้องมีอายุ 18-30 ปี

– มีวุฒการศึกษาระดับมัธยมปลาย

– มีสุขภาพกายและใจที่ดี

– ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และวัฒนธรรมของประเทศจีนได้อย่างไม่มีเงื่อนไข

– ผู้สมัครที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก จะต้องส่งคะแนน TOEFL หรือ IELTS อย่างเป็นทางการ

 

วิธีการสมัคร:

แนบใบสมัครมาพร้อมกับเอกสารที่จำเป็นดังนี้ :

– แบบฟอร์มใบสมัคร

– คำชี้แจงส่วนบุคคลในใบสมัคร

– จดหมายรับรอง 2 ฉบับ (ที่ไม่ใช่จากผู้ปกครอง)

– ใบรับรองวุฒิการศึกษา

– สำเนาผลการเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา

– คะแนนในการทดสอบที่ได้รับการยอมรับเช่น ACT หรือ SAT หรือ IB

– ตรวจสอบเอกสารอื่นๆ ได้ทางเว็บไซต์ของทุนการศึกษา

 

หมดเขตรับสมัคร:

15 มิถุนายน 2018

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

เว็บไซต์ของทุนการศึกษานี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...