ทุนการศึกษามูลนิธิ Yasuo Kato เรียนต่อในประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2018

ทุนการศึกษาจากมูลนิธินานาชาติ Kato Asao มีขึ้นเพื่อสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติจากประเทศในแถบเอเชียให้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

ทุนการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับนักศึกษาชาวเอเชีย

 

 

มหาวิทยาลัยเกียวโตหรือ Kyodai เป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติ ตั้งอยู่ในเมืองเกียวโต เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดอันดับสองของประเทศญี่ปุ่น และยังเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุดในเอเชีย รวมถึงเป็น 1 ใน 7 มหาวิทยาลัยแห่งชาติของญี่ปุ่น

 

 

ทุนการศึกษา:

– ทุนการศึกษา 1 รางวัล

– หลักสูตรปริญญาโท 130,000 เยน / เดือน (1 หรือ 2 ปี) (ประมาณ 37,500 บาท)

– หลักสูตรปริญญาเอก 150,000 เยน / เดือน (1 หรือ 2 ปี) (ประมาณ 43,300 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

มีทุนการศึกษาหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก ในสาขาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครได้

– จำเป็นต้องมีทักษะในการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นในระดับดี

 

วิธีการสมัคร:

– ขอคำแนะนำในการสมัครและแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่แผนกบัณฑิตศึกษาของสถาบัน

– อาจจะต้องมีการแนบเอกสารอื่นๆ เช่น ใบประกาศนียบัตรการศึกษา(สำเนา) หลังจากลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรีเพื่อเลือกประกาศนียบัตรและข้อตกลงในการยื่นขอทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติ

 

หมดเขตรับสมัคร:

1 กุมภาพันธ์ 2018

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

เว็บไซต์ของทุนการศึกษานี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...