10 ประเทศที่มีศักยภาพแข่งขันสูงที่สุดในโลก แห่งปี 2017 ทายสิว่า “ประเทศไทย” อยู่ตรงไหน!?

สถาบัน IMD World Competitiveness Center ได้เปิดเผยผลการจัดอันดับ IMD World Competitiveness ประจำปี 2017 ซึ่งเป็นการจัดอันดับขีดความสามารถในด้านการแข่งขันของทั้ง 63 ประเทศทั่วโลก

 

 

ในปีนี้ มีประเทศใหม่ๆ อย่างไซปรัสและซาอุดีอาระเบียซึ่งได้รับการจัดอันดับเป็นครั้งแรก

และเป็นครั้งแรกที่ได้จัดทำรายงานการแข่งขันแบบดิจิตอลแสดงรายชื่อประเทศที่ได้ที่หนึ่ง ไปดูกันดีกว่าว่ามีประเทศไหนได้อันดับที่เท่าไหร่กันบ้าง

 

 

ซึ่งสามารถสรุปผล 10 อันดับแรกได้เป็นข้อๆ ดังนี้

1.  ฮ่องกง

2. สวิตเซอร์แลนด์  

3. สิงคโปร์

4. สหรัฐอเมริกา

5. เนเธอร์แลนด์

6. ไอร์แลนด์

7. เดนมาร์ก

8. ลัคเเซมเบิร์ก

9. สวีเดน

10. สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรต

 

 

ในส่วนประเทศไทย จากการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันโดย IMD ในปี 2017 พบว่ามีอันดับและคะแนนที่ดีขึ้น โดยมีคะแนนรวมในปีนี้เท่ากับ 80.095 ซึ่งในปีที่แล้วได้คะแนนรวม 74.681

นอกจานี้ยังมีอันดับที่ดีขึ้น 1 ขั้น โดยเลื่อนขึ้นจากอันดับที่ 28 ใน 2016 มาเป็นอันดับที่ 27 ในปีนี้

 

 

หากพิจารณาเฉพาะ 5 ประเทศอาเซียนได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย ไทย ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซียแล้ว ส่วนใหญ่มีอันดับดีขึ้นโดยเฉพาะอินโดนีเซียที่อันดับดีขึ้นถึง 6 ขั้น ขณะที่มาเลเซียเป็นประเทศเดียวในกลุ่มอาเซียนที่มีอันดับลดลงจากอันดับที่ 19 เป็นอันดับที่ 24 ในปีนี้

ทางสถาบันได้ทุ่มเทให้กับความก้าวหน้าของความรู้เกี่ยวกับการแข่งขันระดับโลก โดยนำเสนอการเปรียบเทียบสำหรับแต่ละประเทศซึ่งใช้ข้อมูลล่าสุดของหัวข้อนั้นๆ

 

 

Arturo Bris ผู้อำนวยการ IMD World Competitiveness Center และผู้เชี่ยวชาญด้านการคลังกล่าวว่า

ไม่มีประเทศใดในโลกที่จะสามารถประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนได้ โดยไม่รักษาความมั่งคั่งของประชาชน ความสามารถในการแข่งขันหมายถึงวัตถุประสงค์ที่จะกำหนดว่าประเทศ ภูมิภาค และบริษัท

จัดการความสามารถของตนเพื่อให้เกิดการเติบโตในระยะยาว สร้างงาน และเพิ่มสวัสดิการได้อย่างไร ความสามารถในการแข่งขันเป็นหนทางสู่ความคืบหน้าซึ่งจะไม่ส่งผลต่อผู้ชนะหรือผู้แพ้ ถ้าหากทั้งสองฝ่ายมีการพัฒนาขึ้นทั้งคู่

ที่มา : www.imd.org

thailandcompetitiveness.org

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...