ทุนการศึกษา VU Amsterdam Summer School สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ในเนเธอร์แลนด์ ปี 2018

โรงเรียนภาคฤดูร้อน Amsterdam (VU) มีความยินดีที่จะประกาศรับสมัครทุนการศึกษาเต็มจำนวน 10 ทุน สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก

จุดมุ่งหมายของทุนการศึกษานี้คือการสนับสนุนนักเรียนที่มีความสามารถโดดเด่นและมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม

 

 

โรงเรียนภาคฤดูร้อน Amsterdam (VU) เป็นส่วนหนึ่งของ Vrije Universiteit Amsterdam ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ ก่อตั้งขึ้นในปี 1880

 

 

ทุนการศึกษา:

– ทุนจำนวน 10 ทุน

– ทุนการศึกษาเหล่านี้จะครอบคลุมค่าเล่าเรียนเต็มจำนวนและค่าที่พักหนึ่งปีการศึกษา

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนการศึกษาสำหรับหลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ในสาขาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครได้

– ระดับปริญญาตรี : ต้องลงทะเบียนเรียนอย่างช้าที่สุดในปีแรกของการศึกษา

– ปริญญาตรีขั้นสูง : ต้องลงทะเบียนอย่างช้าที่สุดในปีที่ 2 ของการศึกษา

– ปริญญาโท : ต้องลงทะเบียนเรียนอย่างช้าที่สุดในปีสุดท้ายของการศึกษาระดับปริญญาตรี (ผู้เชี่ยวชาญต้องมีประกาศนียบัตรปริญญาตรี)

ความต้องการภาษาอังกฤษ : มหาวิทยาลัยคาดหวังให้ผู้สมัครสามารถเข้าใจบทเรียนและวรรณคดีได้อย่างถ่องแท้ ซึ่งหมายความว่าผู้สมัครควรมีคะแนนภาษาอังกฤษระดับ B2 ซึ่งจะได้รับการพัฒนาขึ้นภายในกรอบอ้างอิงทางภาษายุโรปสามัญ (CEFR) หรือเทียบได้กับการทดสอบอินเทอร์เน็ตของ Toefl ในคะแนน 92 หรือคะแนน IELTS 6.5

 

วิธีการสมัคร:

– สมัครได้ทางออนไลน์พร้อมแนบเอกสารต่อไปนี้ :

– บทความที่แสดงถึงแรงจูงใจและกิจกรรมของคุณในการมีส่วนร่วมในเชิงบวกต่อชุมชนหรือสังคม (ความยาวไม่เกิน 500-800 คำ) โปรดระบุ:

– การมีส่วนร่วมในหลักสูตรภาคฤดูร้อนที่เฉพาะเจาะจงนี้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาส่วนบุคคลและทางวิชาการของคุณอย่างไร และคุณจะใช้ความรู้ที่ได้รับนี้ในอนาคตอย่างไร

– ในปัจจุบันหรือก่อนหน้านี้ คุณมีส่วนร่วมในการให้บริการในชุมชนหรือสังคมของคุณอย่างไร และสิ่งนั้นสร้างแรงจูงใจทางไหนให้กับคุณบ้าง

– บันทึกผลการเรียนล่าสุด (สามารถส่งเป็นไฟล์ภาพได้) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าคุณมีคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 80%

– จดหมายแนะนำจากบุคคลที่ไม่ใช่สมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อนเช่น อาจารย์, ที่ปรึกษา, นายจ้าง ฯลฯ

– ผลการคัดเลือกทุนการศึกษาจะประกาศในช่วงกลางเดือนเมษายน

*เนื่องจากทุนการศึกษามีจำนวนจำกัด เพื่อเพิ่มโอกาส คุณควรดำเนินการชำระเงินให้สมบูรณ์ในขณะที่ลงทะเบียนเรียนเพื่อรับรองการเข้าศึกษา หาคุณได้รับทุนการศึกษาจะได้เงินในส่วนของค่าเล่าเรียนและค่าที่พักคืน

**หากคุณมีเหตุผลทางการเงินทำให้ไม่สามารถจ่ายค่าเล่าเรียนให้กับหลักสูตรของคุณก่อนจะได้รับทุนการศึกษา ก็ไม่ได้ทำให้ถูกตัดสิทธิ์แต่อย่างใด

***สำหรับผู้โชคดีที่ได้รับทุนการศึกษาทั้งหมด จะได้รับการรับรองให้เข้าเรียนในหลักสูตรที่ยื่นขอทุกคน

 

หมดเขตรับสมัคร:

1 เมษายน 2018

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

แบบฟอร์มออนไลน์

เว็บไซต์ของทุนการศึกษานี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...