รวมทุนรัฐบาลไทยประจำปี 2561 รีบสมัครกันด่วนก่อน 27 ธันวาคมนี้!!

สำหรับใครที่รอทุนจากรัฐบาลฯโอกาสดีๆ มาถึงแล้ว!!

ในปีการศึกษา 2561 ทุนรัฐบาลฯประจำปีเปิดรับใบสมัครทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญาจากผู้ที่สนใจทั้งหมด 8 ประเภท ซึ่งงานนี้ใครรอเวลาอยู่แล้วอาจต้องรีบหน่อยเพราะหมดเขตในวันที่ 27 ธันวาคม 2560 (สมัครด่วนๆ เลยจ้า)

 

 

ผู้สมัครสอบมีสิทธิสมัครได้ไม่เกินคนละ 2 ทุน แต่ละทุนสมัครได้ไม่เกิน 1 หน่วย

โดยมีรายชื่อทุนที่ประกาศรับสมัคร ดังนี้

ทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2561 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) มีจำนวน 50 หน่วยทุน รวม 51 ทุน

ทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐประจำปี 2561 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) มีจำนวน 104 หน่วยทุน รวม 106 ทุน

ทุนสนับสนุนความต้องการส่วนราชการในภูมิภาค (Area-based) ประจำปี 2561 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) มีจำนวน 5 หน่วยทุน รวม 5 ทุน

ทุนรัฐบาลไปศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปี 2561 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) มีจำนวน 1 หน่วยทุน รวม 5 ทุน

ทุนรัฐบาลตามความต้องการของพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2561 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) มีจำนวน 1 หน่วยทุน รวม 2 ทุน

ทุนสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ประจำปี 2560 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) มีจำนวน 4 หน่วยทุน รวม 4 ทุน

ทุนบรรจุก่อนไปศึกษา ประจำปี 2561(ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) มีจำนวน 11 หน่วยทุน รวม 11 ทุน

ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) มีจำนวน 11 หน่วยทุน รวม 15 ทุน

 

 

สำหรับรายละเอียดและขั้นตอนการสมัคร สามารถติดตามได้ข้างล่างนี้เลย

ขั้นตอนการสมัครสอบ

กำหนดการสอบแข่งขัน

หนังสืออนุญาตสมัครสอบ (ก.พ. 5)

หนังสือรับรองการปฏิบัติภารกิจประจำที่รับผิดชอบ (สนง. ก.พ. 5.1) (เฉพาะทุนรัฐบาลไปศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน (UCAS))

 

 

โปรดศึกษาประกาศรับสมัครโดยละเอียดก่อนสมัครสอบ และอย่าลืมชำระเงินภายใน วันที่ 28 ธันวาคม 2560 มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์สอบและการสมัครจะถือเป็นโมฆะ

ตัวอย่างแบบทดสอบ

สมัครสอบได้ ที่นี่

ที่มา : www.ocsc.go.th

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...