รัฐบาลออสเตรีย มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี-ระดับสูง เรียนต่อออสเตรีย ปี 2018

สาธารณรัฐออสเตรียเสนอทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับที่สูงกว่าในสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ, วิทยาศาสตร์เทคนิค, เวชศาสตร์มนุษย์, วิทยาศาสตร์สุขภาพ, วิทยาศาสตร์การเกษตร, สังคมศาสตร์, มนุษยศาสตร์และศิลปะ

OeAD เป็นหน่วยงานด้านการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และด้านการวิจัยระหว่างประเทศของออสเตรีย

 

 

ทุนการศึกษา:

– ทุนไม่ระบุจำนวน

– เงินสนับสนุนรายเดือน 1,050 ยูโร/เดือน (ประมาณ 40,000 บาท)

– การประกันสุขภาพ : ผู้ถือวีซ่า OeAD จำเป็นต้องมีประกันสุขภาพที่ได้รับการยอมรับจากทางการออสเตรียในช่วงที่พำนักอยู่ในออสเตรีย OeAD สามารถช่วยในการออกประกันดังกล่าวได้ ค่าใช้จ่ายรายเดือนสามารถเปลี่ยนแปลงได้ (เฉลี่ยอยู่ที่ 55 – 200 ยูโร (ประมาณ 2,000 – 7,600 บาท) ขึ้นอยู่กับอายุ ประเภททุนการศึกษา และสถานะสุขภาพ) ค่าใช้จ่ายสำหรับการประกันจะรวมอยู่ในทุนการศึกษาที่ได้รับ

– ที่พัก : นักเรียน OeAD สามารถจองที่พัก (หอพักหรืออพาร์ทเมนต์) กับ OeAD Housing Office โดยจะมีค่าใช้จ่ายรายเดือนประมาณ 220 – 470 ยูโร (ประมาณ 8,500 – 18,000 บาท) ขึ้นอยู่กับความสะดวกสบายของห้องพักที่ผู้เช่าเลือก ผู้ได้รับทุนต้องจ่ายเงิน 18 ยูโร / เดือน (ประมาณ 700 บาท) ให้แก่ OeAD Housing Office เพื่อจัดหาที่พัก ส่วนค่าที่พักรายเดือนจะรวมอยู่ในทุนการศึกษาที่ได้รับ

– ค่าเดินทาง : ผู้สมัครจากประเทศที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปหรือสมาชิกของ EFTA, EEA หรือ OECD จะได้รับเงินค่าเดินทางที่ขึ้นอยู่กับประเทศต้นทาง

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

มีทุนการศึกษาสำหรับระดับปริญญาตรี และระดับที่สูงกว่า ในสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ, วิทยาศาสตร์ทางเทคนิค, เวชศาสตร์มนุษย์, วิทยาศาสตร์สุขภาพ, วิทยาศาสตร์การเกษตร, สังคมศาสตร์, มนุษยศาสตร์และศิลปะ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักเรียนต่างชาติ (ยกเว้นออสเตรีย) สามารถสมัครได้

– ทายาธของแรงงานบังคับ (ม่จำกัดประเทศต้นทาง)หรือคนที่มาจากประเทศที่ได้รับความเดือดร้อนจากระบอบนาซีโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการรับจ้างคนงานที่ถูกบังคับสามารถสมัครได้

นักเรียนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ดังกล่าวสามารถสมัครเข้าศึกษาได้ในด้าน

– วิทยานิพนธ์ปริญญาตรี

– วิทยานิพนธ์หรือปริญญาโท

– ดุษฎีนิพนธ์

– นักศึกษาที่ถือสัญชาติออสเตรีย หรือเรียนในระดับปริญญาตรี, ปริญญาโท หรือปริญญาเอก หลักสูตรภาคฤดูร้อน, หลักสูตรภาษา, การฝึกงานทางคลินิกหรือการฝึกงาน ไม่มีสิทธิ์ได้รับทุนนี้

– ผู้สมัครต้องไม่ติดการศึกษา ติดตามการวิจัย หรือทำงานด้านวิชาการในออสเตรียในช่วง 6 เดือนก่อนที่จะได้รับทุนการศึกษา

ช่วงอายุที่กำหนด :

– นักศึกษาปริญญาเอก : 40 ปี (เกิดในหรือหลังวันที่ 1 มีนาคม 1978)

– สำหรับชั้นปีอื่นๆ : 35 ปี (เกิดในหรือหลังวันที่ 1 มีนาคม 1983)

– ผู้สมัครควรมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดีและควรส่งใบสมัครด้วยฉบับภาษาอังกฤษ

 

วิธีการสมัคร:

– กรอกใบสมัครออนไลน์ “สมัครทุนการศึกษาของมูลนิธิทุนการศึกษาแห่งสาธารณรัฐออสเตรีย” พร้อมทั้งแนบเอกสารดังนี้ :

– CV และแผนโครงการอธิบายแผนงานและการเตรียมความพร้อมสำหรับการวิจัยที่ประเทศออสเตรีย

– จดหมายแนะนำจากอาจารย์มหาวิทยาลัยจำนวน 2 ฉบับ ตัว ที่ส่วนต้นของจดหมายต้องลงวันที่ ลายเซ็นของบุคคลที่แนะนำผู้สมัคร ตราประทับของมหาวิทยาลัยหรือแผนกและจะต้องมีอายุไม่เกินหกเดือนในขณะสมัคร ไม่สามารถออกหนังสือแนะนำตัวและยืนยันการรับรองได้โดยบุคคลเดียวกัน

– สำเนาหนังสือเดินทางที่แสดงชื่อและภาพของผู้สมัครมาพร้อมกัน

– ใบรับรองวุฒิการศึกษาและหลักฐานการลงทะเบียนเรียนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอก ที่มหาวิทยาลัยนอกประเทศออสเตรีย

– ใบรับรองจากมหาวิทยาลัยที่คุณจบมาว่าคุณเคยเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันในระดับที่สำเร็จการศึกษา

– สำหรับทายาธของแรงงานที่ถูกบังคับโปรดแนบหมายเลขประมวลผลหรือสำเนาหนังสือข้อมูลหรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

หมดเขตรับสมัคร:

1 มีนาคม 2018

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

ใบสมัครออนไลน์

เว็บไซต์ของทุนการศึกษานี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...