24 ทุน Holland High Potential เรียนต่อมหาวิทยาลัย Maastricht ประเทศเนเธอร์แลนด์

ทุน Holland High Potential เป็นทุนสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยมจากต่างประเทศทั่วโลก เป็นทุนสนับสนุนในระดับปริญญาโท เรียนต่อที่มหาวิทยาลัย Maastricht ประเทศเนเธอร์แนด์

ทุนนี้มอบให้เป็นจำนวนกว่า 24 ทุน ใครที่กำลังมองหาที่เรียนต่อห้ามพลาดเด็ดขาด!

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

24 ทุนการศึกษาครอบคลุมดังต่อไปนี้คือ

-ค่าครองชีพมูลค่า €12,350/ 13 เดือน (ประมาณ 475,000 บาท) หรือมูลค่า €23,750 /25 เดือน (ประมาณ 900,000 บาท)

-ประกันสุขภาพ €710 (ประมาณ 27,000 บาท)

-ค่าสมัครวีซ่า €317 (ประมาณ 12,000 บาท)

-ค่าเล่าเรียน €13,000 (ประมาณ 500,000 บาท) , €15,000 (ประมาณ 570,000 บาท) หรือ €17,500 (ประมาณ 670,000 บาท) ขึ้นอยู่กับสาขาที่เรียน

-ค่าเรียนปรับพื้นฐาน €825 (ประมาณ 31,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโทในสาขาที่มหาวิทยาลัยกำหนดดังนี้ คลิ๊ก

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เป็นนักเรียนต่างชาตินอกเขต EU/EEA

-ลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลาในระดับปริญญาโทตามสาขาที่กำหนด

-ไม่เคยศึกษาที่สถาบันการศึกษาในประเทศเนเธอร์แลนด์

-มีอายุไม่เกิน 35 นับถึงวันที่ 1 กันยายน 2018

-มีผลการเรียนยอดเยี่ยม

วิธีการสมัคร:

ผู้สมัครต้องลงทะเบียนเรียนกับทางมหาวิทยาลัยเป็นอันดับแรก จากนั้นจะได้รหัสนักศึกษาเพื่อสมัครขอรับทุนตามขั้นตอนดังนี้ คลิ๊ก

 

ปิดรับสมัคร:

1 กุมภาพันธ์ 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.maastrichtuniversity.nl

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...