แผนที่ความยากง่ายของการเรียนภาษา ต้องใช้เวลานานเท่าไหร่ ในการเรียนรู้ “ภาษาต่างประเทศ”

The Foreign Service Institute ได้ทำการจัดเรียงภาษาหลักๆ ที่ใช้ทั่วโลกแบ่งตามประเภทตามความแตกต่างของตัวภาษาไว้ 5 ประเภท ผู้ใช้เว็บ Reddit ชื่อ Fummy จึงได้ได้แปลข้อมูลดังกล่าวลงบนแผนที่เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจยิ่งขึ้น

แผนที่นี้จะแสดงให้เห็นว่า เราต้องใช้เวลานานเท่าไหร่ในการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่แตกต่างกัน โดยการอ้างอิงจากประเทศที่พูดภาษาอังกฤษเป็นหลัก

 

 

จากข้อมูลต่อไปนี้จะทำให้คุณทราบว่าการเรียนภาษาที่แตกต่าง ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ต่างกันตามไปด้วย

 

กลุ่มที่ 1 : ใช้เวลา 23 – 24 สัปดาห์ ( 575 – 600 ชั่วโมง )

-ภาษาแอฟริกา

-ภาษาเดนมาร์ก

-ภาษาดัตช์

-ภาษาฝรั่งเศส

-ภาษาอิตาลี

 

กลุ่มที่ 2 : ใช้เวลา 30 สัปดาห์ ( 750 ชั่วโมง )

-ภาษาเยอรมัน

 

กลุ่มที่ 3 : ใช้เวลา 36 สัปดาห์ ( 900 ชั่วโมง )

-ภาษาอินโดนีเซีย

-ภาษามาเลเซีย

-ภาษาสวาฮีลี

 

กลุ่มที่ 4 : ใช้เวลา 44 สัปดาห์ (1,100 ชั่วโมง)

-ภาษาแอลเบเนีย

-ภาษา Amharic (ภาษาราชการของเอธิโอเปีย)

-ภาษาอาร์มีเนีย

-ภาษาอาเซอร์ไบจาน

-ภาษาเบงกาลี

-ภาษาบอสเนีย

-ภาษาบัลแกเรีย

-ภาษาพม่า

-ภาษาโครเอเชีย

-ภาษาเช็ก

-ภาษาเอสโตเนีย

-ภาษาฟินแลนด์

-ภาษาจอร์เจีย

-ภาษากรีก

-ภาษาฮิบรู

 

กลุ่มที่ 5 : ใช้เวลา 88 สัปดาห์ (2,200 ชั่วโมง)

-ภาษาอารบิก

-ภาษาจีนกวางตุ้ง

-ภาษาจีนกลาง

-ภาษาญี่ปุ่น

-ภาษาเกาหลี

 

ที่มา:  boredpanda

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...