ห้ามพลาด!! Hertie School Law Scholarship ทุนเต็มจำนวนเรียนต่อที่เยอรมนี ประจำปี 2018

Hertie School of Governance ประกาศรับสมัครนักศึกษาต่างชาติสอบเข้าชิงทุนการศึกษาระดับปริญญาโทประจำปี 2018 โดยทุนดังกล่าวเป็นทุนสนับสนุนเต็มจำนวน

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้เรียนต่อใน Hertie School of Governance ตั้งอยู่ที่กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนค่าเล่าเรียนเต็มจำนวนแก่นักศึกษาต่างชาติ 2 ทุน แบ่งเป็นหลักสูตร MPP 1 ทุน และ MIA อีก 1 ทุน มีมูลค่าทุนละ 32,500 EUR (ประมาณ 1,260,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโทในหลักสูตร MPP และ MIA

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เป็นนักศึกษาต่างชาติ (ไม่จำกัดสัญชาติ)

-จบหลักสูตรกฎหมายในระดับปริญญาตรี

-มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี ทั้งการพูด และการเขียน

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-CV

-จดหมายแนะนำตัวผู้สมัคร

-สำเนาใบแสดงรายวิชา และผลการเรียนที่ออกให้โดยมหาวิทยาลัย (Official Transcript of Record)

-หลักฐานแสดงผลคะแนนการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ

 

วิธีการสมัคร:

สมัครทุนออนไลน์ได้ทาง application.hertie-school.org

 

ปิดรับสมัคร:

สมัครเรียนปริญญาโทภายในวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 1 พฤษภาคม 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.hertie-school.org

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...