ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ที่มหาวิทยาลัย Torrens ประเทศออสเตรเลีย ปี 2018

มหาวิทยาลัย Torrens เสนอทุนการศึกษาด้านสุขภาพสำหรับนักศึกษาต่างชาติ โดยทุนการศึกษานี้จะมีให้เลือกระหว่างครอบคลุม 20% ของค่าเล่าเรียนใน 1 ปีของหลักสูตรปริญญาตรี หรือครอบคลุม 20% ของค่าเล่าเรียนใน 1 เดือนสำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรหรือปริญญาโท

 

 

มหาวิทยาลัย Torrens เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีวิทยาเขตในเมือง Adelaide, Sydney, Melbourne และ Brisbane เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายมหาวิทยาลัยนานาชาติที่ได้รับรางวัลและเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งที่สามของออสเตรเลีย

 

 

ทุนการศึกษา:

– ทุนไม่ระบุจำนวน

– ทุนการศึกษานี้จะครอบคลุม 20% ของค่าเล่าเรียน 1 ปีสำหรับปริญญาตรี หรือ 20% ของค่าเล่าเรียน 1 เดือนสำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรหรือปริญญาโท

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนการศึกษาสำหรับระดับปริญญาตรี อนุปริญญา หรือปริญญาโท ในหลักสูตรต่อไปนี้

– Beauty & Aesthetics

– Nutrition

– Public Health

– Counseling and Sports Development

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

นักเรียนต่างชาติสามารถยื่นขอทุนการศึกษาเหล่านี้ได้

ทุนการศึกษานี้จะมอบให้กับนักเรียนใหม่ตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้:

– ต้องสามารถแสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทในการศึกษา ทางด้านวิชาการ และ / หรือ ความหลงใหลในการศึกษาเพื่อให้คณะกรรมการตัดสินเห็นว่าผู้รับทุนจะอดทนต่อหลักสูตรที่ตัวเองเลือกและไม่ถอน เปลี่ยนหลักสูตรหรือเปลี่ยนผู้ให้บริการการศึกษาทีหลัง

– ใจกว้าง, ฉลาดหลักแหลม, ชอบเข้าสังคม และมีใจรักในการทำงานเป็นทีมอาสาสมัครทำงานในชุมชน

– ต้องแสดงความชื่นชอบในหลักสูตรที่เลือก

– นักศึกษาที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักจะต้องแสดงหลักฐานความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษในระดับที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด

 

วิธีการสมัคร:

– ดาวน์โหลดและกรอกแบบฟอร์มใบสมัคร

– กรุณาระบุประวัติการทำงานของคุณและส่งอีเมลใบสมัครที่กรอกเสร็จสมบูรณ์โดยระบุประเภททุนการศึกษาที่คุณต้องการสมัครไว้ในหัวข้อ

 

หมดเขตรับสมัคร:

31 ธันวาคม 2017

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

ใบสมัครออนไลน์

เว็บไซต์ของทุนการศึกษานี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...