ทุนการศึกษา ESADE สำหรับนักศึกษาต่างชาติในประเทศสเปน ปี 2018 – 2019

ESADE เปิดรับใบสมัครทุนการศึกษาFundació ESADE สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี MSc MUA Master สำหรับปีการศึกษา 2018 – 2019

Escola Superior d’Administració i Direcció d’Empreses เป็นสถาบันการศึกษาที่อยู่ภายในมหาวิทยาลัย Ramon Llull ในเมืองบาร์เซโลนา ประเทศสเปน

 

 

ภารกิจสำคัญของ ESADE คือการฝึกอบรมนักศึกษาให้กลายเป็นมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญเต็มรูปแบบเพื่อให้เกิดการตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

 

 

ทุนการศึกษา:

– ทุนไม่ระบุจำนวน

ทุนการศึกษาจะแบ่งออกเป็นดังนี้

ทุนการศึกษา ESADE Talent : ครอบคลุมค่าเล่าเรียนสูงสุดในแต่ละปีการศึกษาระหว่าง 50 ถึง 90%

ทุนการศึกษา ESADE Lodging : ครอบคลุม 50% ของค่าครองชีพใน Residencia UniversitàriaSarrià (ในกรณีนี้สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีแรก) ที่ตั้งอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัย ESADE Barcelona – Pedralbes หรือใน Residencia Universitaria หอพักนักเรียน “Roberto de Nobili” ตั้งอยู่ที่วิทยาเขต ESADE Barcelona-Sant Cugat

ทุนการศึกษา ESADE Exchange : มูลค่าทุนการศึกษาอยู่ที่ 2,000 ถึง 3,000 ยูโร (ประมาณ 77,000 – 116,000 บาท)

ทุนการศึกษา ESADE SUD: มูลค่าทุนการศึกษาอยู่ที่ 2,500 ยูโร (ประมาณ 96,000 บาท)

ทุนการศึกษา ESADE Excellence Honours : ทุนเต็มจำนวนในส่วนของค่าเล่าเรียน

ทุนการศึกษา ESADE Merit Honours : ครอบคลุม 25% ของค่าเล่าเรียนสำหรับแต่ละปีการศึกษา

ทุนการศึกษา ESADE Innovation Honours : ครอบคลุม 50% ของค่าเล่าเรียนสำหรับแต่ละปีการศึกษา

ทุนการศึกษา ESADE Family Grants : ครอบคลุม 10% ของค่าเล่าเรียนสำหรับวิชาที่นักเรียนต้องลงทะเบียนเรียนเป็นครั้งที่สอง

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

มีทุนการศึกษาสำหรับการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท ในสาขาที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– พลเมืองทุกเชื้อชาติสามารถสมัครได้

– ทุนการศึกษา ESADE Talent : สำหรับนักศึกษาที่มีประวัติทางการศึกษาที่โดดเด่นสามารถแสดงความต้องการความช่วยเหลือทางการเงิน

– ทุนการศึกษา ESADE Lodging Grants : สำหรับนักเรียนที่อาศัยอยู่นอกเขตเมืองบาร์เซโลนา ที่มีประวัติการศึกษาที่โดดเด่นและสามารถแสดงให้เห็นถึงความต้องการความช่วยเหลือทางการเงิน

– ทุนการศึกษา ESADE SUD : การขยายทุนการศึกษา ESADE Talent สำหรับนักเรียนที่สมัครเข้าฝึกงานร่วมกับ University Development Service (SUD) มีประวัติการศึกษาที่โดดเด่นและสามารถแสดงให้เห็นถึงความต้องการความช่วยเหลือทางการเงิน

– ทุนการศึกษา ESADE Exchange : การขยายทุนการศึกษา ESADE Talent สำหรับนักเรียนที่ได้รับการศึกษาในต่างประเทศผู้มีผลงานทางวิชาการที่โดดเด่นและสามารถแสดงให้เห็นถึงความต้องการความช่วยเหลือทางการเงิน

 

ข้อกำหนดในเรื่องทักษะภาษา

– ผู้สมัครจะต้องสอบภาษาอังกฤษในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของ ESADE

– ผู้สมัครปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจ (ภาคภาษาอังกฤษ) จะต้องส่งใบรับรองแสดงหลักฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ

* โปรดทราบว่านอกเหนือจากข้อกำหนดด้านภาษาแล้วจะมีการพิจารณาและการจัดลำดับความสำคัญให้กับผู้สมัครที่แสดงให้เห็นถึงประสบการณ์ระหว่างประเทศ

– ผู้สมัครที่ไม่ได้ใช้ภาษาสเปนจำเป็นต้องเข้าเรียนหลักสูตรภาษาสเปนมาก่อนล่วงหน้าและแสดงความสามารถนี้ในขั้นตอนการสัมภาษณ์

– หลักสูตรระดับปริญญาตรีทั้งหมดที่ ESADE จะถูกรวมอยู่ในหลักสูตรของการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่สองคือภาษาจีนกลาง ฝรั่งเศส หรือเยอรมัน ความรู้ภาษาเหล่านี้ไม่จำเป็นสำหรับการเข้าศึกษา (เลือกได้ว่าจะลงทะเบียนเรียนหรือไม่)

 

วิธีการสมัคร:

สมัครทางออนไลน์โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ :

– ส่งใบสมัครออนไลน์

– อัปโหลดเอกสารที่จำเป็น

– เข้ารับการทดสอบเข้าศึกษา

– เข้าร่วมวันเปิดบ้านประจำปี

– สัมภาษณ์ส่วนตัว

– ระยะเวลาการตัดสินใจของคณะกรรมการ

– สมัครทุนการศึกษา

– เลือกวิทยาเขต

– ลงทะเบียน

 

หมดเขตรับสมัคร:

ระยะเวลาที่รับสมัครของแต่ละทุนจะแตกต่างกันไป โปรดตรวจสอบที่เว็บไซต์ของทุนการศึกษา

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

ใบสมัครออนไลน์

เว็บไซต์ของทุนการศึกษานี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...