ทุน Erasmus Mundus Joint สำหรับนักศึกษาต่างชาติเรียนต่อปริญญาโท ปี 2018-2019

กลับมาพบทุนเรียนต่อที่น่าสนใจกันอีกแล้วค่ะ คราวนี้มาพบกับทุนจากฝั่งยุโรปกันบ้าง นั่นก็คือ Erasmus Mundus Joint Master Degree Scholarship ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนจากต่างชาติได้เรียนต่อระดับปริญญาโทค่ะ

ใครที่สนใจรีบสมัครทุนนี้กันเลยค่ะ เพราะในช่วงรับเข้าประจำภาคเรียนเดือนสิงหาคมจะปิดรับสมัครภายในวันที่ 31 มกราคม 2018 แล้วนะคะ

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2018-2019 จำนวนทั้งสิ้น 20 ทุน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโทในสาขาดังต่อไปนี้คือ plant breeding, plant biology, seed technology และ biotechnology

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาดังต่อไปนี้คือ Agriculture/Agronomy, Biology, Biotechnology, Biochemistry, Master 1 Genetics, Molecular Biosciences หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

-มีคะแนนทดสอบวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (IELTS, TOEFL) ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

-สมัครทุนภายในวันที่กำหนด

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-สำเนาพาสสปอร์ต

-สำเนาวุฒิการศึกษา

-ระเบียนแสดงผลการเรียนที่ออกโดยมหาวิทยาลัย (Transcript of records)

-หลักฐานแสดงคะแนนทดสอบวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

-CV

-สำเนาทะเบียนบ้าน

-หนังสือรับรอง

-รางวัลที่เคยได้รับ (ถ้ามี)

 

วิธีการสมัคร:

สมัครทุนออนไลน์ และแนบเอกสารส่งได้ทาง emplant-master.eu/application-form

 

ปิดรับสมัคร:

31 มกราคม 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

emplant-master.eu

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...